ARAPÇANIN TARİHİ

ARAP DİLİ HAKKINDA GÜNÜMÜZE KADAR YAPILAN FİLOLOJİK ÇALIŞMALAR Sami diller grubundan olan ve önceleri yalnızca Arap Yarımadasında konuşulan Arap dili, Arapların aşın derecedeki dil sevgileri, Arap panayırları2...

Gayri Munsarif Arapçada Nedir

Gayri Munsarif (Yarı Çekimli) Gayri munsarif ifadesi cümle içerisinde aldığı göreve göre bir kelimenin son harekesinin normal şartlarda olması gerektiği gibi kullanılamaması durumunu...

Arapçada Alem İsim Kavramı

Arapçada Alem “özel isim”  anlamında kullanılan bir dil bilgisi terimidir. Aslında “bilmek” anlamındaki علم fiilinden türemiştir. Bir kişinin veya kurumun vb....

ARAPÇA SIFAT TAMLAMASI ÖRNEKLERİ

ARAPÇA SIFAT TAMLAMALARI ÖRNEKLERİ يَوْمٌ بَارِدٌ :soğuk gün يَوْمٌ غَائِمٌ :bulutlu gün كَلَامٌ فَارِغٌ :boş söz طَالِبٌ رَاغِبٌ :istekli öğrenci نَجَّارٌ مَاهِرٌ :yetenekli marangoz جَبَلٌ شَاهِقٌ :yüksek da saf altın ذَهَبٌ...

Muzaf – Muzafun İleyh İSİM TAMLAMASI

Arapça İsim Tamlaması Muzaf - Muzafun İleyh İSİM TAMLAMASI (Muzâf-Muzâfun İleyh) Birbirinin manasını tamamlamak üzere iki ismi yanyana getirmekle yapılan terkiptir. Arapça’da bu isimlerden baştakine muzâf,...

İBDAL

İBDAL Bir harfin yerine başka bir harf getirmektir. Sahih harfin yerine başka bîr sahih harf, illet harfinin yerine sahih harf, sahih harfin yerine illet...

İ’lal – İlal Çeşitleri Kalb İskan ve Hazif

İlal İlet harflerinin kolaylık için değiştirilmesine ilal denir İ’LÂL (الإعلال): İllet harfleri denilen elif, vâv, yâ (ا، و، ي) harflerini kaldırmak (الحذف hazf), veya harekesini...

Câmid İsimler

Arapçada isimler, türemişlik bakımından ikiye ayrılır. 1. Tanım Câmid İsimler: Konulduğu özgün biçimini koruyan ve başka bir kelimeden türememiş olan isimlere bu ad...

Nakıs Fiiller 3

 Nakıs Fiiller 3 Nakıs fiil: Son harfi illetli harf olan fiildir.  دَعَا ، رَمَى ، نَسِىَ  gibi fiiller nakıs fiiller grubuna girmektedir. Genel olarak nakıs...

Nakıs Fiiller 2

Nâkıs Fiiller Fiillerin asıl hallerinden 'Lamel Fiil'i (asli harflerden sonuncusu) "vav"(و) yada "ya"(ى) illet harflerinden biri olan fiillere Nâkıs Fiil denir. 1) vav'i Nâkıs Fiiller Mazide son...

Kane ve Benzerleri 4

Kane ve Benzerleri İnne gibi harf değil, fiillerdir. Fiil başına gelince yardımcı fiil, isim cümlesi başına gelince nâkıs fiil olur. Normalde bir fiilden sonra fail...

Camid Fiiller الافعال الجامدة

Camid Fiiller: Yalnızca bir zamanı veya bir veya birkaç şahsı bulunan fiillere camid filler  = donuk Fiiller denir. الافعال الجامدة 1 Sadece Mazi Siygasında Olan...

Ecvef Fiil 2

Ecvef Fiiller Mazi Fiillerden 'Aynel Fiil'i (ikinci harfi) 'elif'(ا) olan fiillere Ecvef Fiil (الفِعْلُ الأَجْوَفُ) denir. Ecvef fiillerin asıl hallerinde aynel fiil olarak 'vav'(و) yada...

RUBAİ MEZİD FİİLLER

RUBAİ MEZÎD FİİLLER  RUBÂÎ MEZÎD FİİLLER Rubâî mücerrede harf ilâvesiyle kurulan fiillere rubâî mezîd fiiller denir. Rubâî mezîd’in üç bâbı vardır. Onlar da şunlardır:   Masdar Muzâri Mâzî     تَفَعْلُلاً يَتَفَعْلَلُ تَفَعْلَلَ     تَدَحْرُجاً يَتَدَحْرَجُ تَدَحْرَجَ     yuvarlanmak yuvarlanıyor yuvarlandı     اِفْعِنْلاَلاً يَفْعَنْلِلُ اِفْعَنْلَلَ     اِحْرِنْجاَماً يَحْرَنْجِمُ اِحْرَنْجَمَ     toplanmak toplanıyor toplandı     اِفْعِلاَّلاً يَفْعَلِلُّ اِفْعَلَلَّ     اِقْشِعْراَراً يَقْشَعِرُّ اِقْشَعَرَّ   çok ürpermek çok ürperiyor çok ürperdi                             1)...

Arapçada Alem İsimler

Arapçada Alem İsimler İSİM (ALEM) OLANLAR Özel isimler içinde şu gruba girenler gayr-i munsariftir ve hiçbir şekilde esre almazlar: 1-Yabancı dilden arabçaya giren özel isimler: اَنْقَرَةُ إِسْماَعِيلُ هاَرُونُ إِسْراَئِيلُ آدَمُ لَنْدَنُ رَمْسِيسُ يَعْقُوبُ إِبْراَهِيمُ بَرْلِينُ    Not: İkinci harfi sukûn...

Arapça Dersler

İMAMLAR NE İŞ YAPAR?

İMAMLAR NE İŞ YAPAR? Son günlerde kendileri aşı üretmişcesine din düşmanlarının ağzında tek söz imamlar. Camiye gelmedikleri için imamlar ne yapar bilmezler. Anlattıklarımızdan bir kaç şey...

Arapça Yds Çıkmış Sorular Arşivi İndir

Arapça Yds Çıkmış Sorular Arşivi İndir

Arapça Uzaktan Eğitim Terimleri

UZAKTAN ÖĞRETİM - ELEKTRONİK EĞİTİM TERİMLERİ Elektronik Öğretim / Uzaktan Eğitim التَعْليم إلِكْتْرونيّ / التعلم عن بعد Elektronik test (c) - elektronikte اِخْتِبار إلِكْتْرونيّ(ج) -ات إلِكْتْرونيّة E-...

Kasidei Bürde Türkçe Arapça

Mısırlı sûfî ve şair Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’nin Hz. Peygamber için yazdığı ve el-Kevâkibü’d-dürriye fî medḥi ḫayri’l-beriyye adını verdiği manzume, kafiye (revî) harfi mîm...

Mecrûr Muttasıl Zamirlerin özellikleri

  Mecrûr Muttasıl Zamirlerin özellikleri ٥، هما، هم...   1 . zamirleri isimlerle ve harfi cerlerle birleşince   mecrûr muttasıl zamir olur   a-Isimlerle birleşince muzâfun ileyh olarak...

Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri

Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri  1. Zamirleri fiillerle birleşine mef‘ûlün bih, hurûfu ve Benzerleri) ile bileşince, ismi olarak mansûb إن) muşebbehe bi’l-fül muttasıl zamir...