ARAPÇANIN TARİHİ

ARAP DİLİ HAKKINDA GÜNÜMÜZE KADAR YAPILAN FİLOLOJİK ÇALIŞMALAR Sami diller grubundan olan ve önceleri yalnızca Arap Yarımadasında konuşulan Arap dili, Arapların aşın derecedeki dil sevgileri, Arap panayırları2...

Gayri Munsarif Arapçada Nedir

Gayri Munsarif (Yarı Çekimli) Gayri munsarif ifadesi cümle içerisinde aldığı göreve göre bir kelimenin son harekesinin normal şartlarda olması gerektiği gibi kullanılamaması durumunu...

Arapçada Alem İsim Kavramı

Arapçada Alem “özel isim”  anlamında kullanılan bir dil bilgisi terimidir. Aslında “bilmek” anlamındaki علم fiilinden türemiştir. Bir kişinin veya kurumun vb....

Sarf İlmine Giriş

Sarf İlmine Giriş   Bir İlme başlamadan önce o ilmin tarifini, mevzusunu ve gayesini bilmemiz gerekir. İlmin tarifi tanımdır, mevzusunu bahis konusudur ve gayesi ise faydası...

Arapça Vasıl Hemzesi

 Vasıl Hemzesi Vasıl Hemzesi  (همزة الوصل)   Elifu-l vasl da denilir. Kelime başında bulunur ve bu kelime yalnız geldiği zaman okunur, başka kelimeden sonra geldiğinde ise okunmadan...

Arapça Esre

 Esre  Esre: Harflerin altına, sağdan sola eğik olarak yazılır. ı, i sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin orta harekesi kesradır. خَشِيَ عَمِلَ رَضِيَ غَضِبَ haşiye A’mile radiye gadibe  Esre: Harflerin altına, sağdan sola eğik olarak yazılır....

Arapça Müpteda Haber

 Müpteda Haber Arapçada İsim Cümlesi – Müpteda Haber Arapçada iki temel cümle yapısı vardır. Fiil cümlesi ve isim cümlesi. Cümlenin isim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi...

Arapça Emir Fiil

 Emir Fiil   Arapçada emir fiiller, muzari (geniş zaman) formatından elde edilerek karşımızdakilere veya karşımızda olmayan 3. Şahıslara yahut da kendi kendimize bir emir vermek için...

Arapça Damme

 Damme  Damme: Harflerin üzerine, küçücük bir vav şeklinde yazılır. u, ü sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin ilk harekesi dammedir. وُضِعَ كُتِبَ ذُكِرَ فُتِحَ Vudia’ kutibe zukira futiha      Damme: Harflerin üzerine, küçücük bir vav şeklinde yazılır....

Arapça Cer Harfleri

 Cer Harfleri Arapçada tek başlarına bir anlam ifade etmeyen fakat isimlerle ve fiillerle kullanılarak gerek isme gerekse birlikte kullanıldığı fiile ek anlamlar katabilen unsurlara cer...

Arapça İlletli Harfler

 İlletli Harfler Arapçada İlletli Harfler Arapçada illetli harfler şunlardır: ا، و ،ي Bu harflere arapçada illetli harfler denmesinin nedeni, fiil çekimlerinde veya isimlerde meydana gelen harf değişimlerinde bu...

Arapça Emri Gaib

 Emri Gaib Emri Gaib  (أمر الغائب) Karşımızda bulunmayan 3. kişilerden bir şeyi yapmasını istemek için kullanılan emir yapısına Arapçada emri gaib denir. Gaib eril (tekil, ikil...

Arapça Müzekker

 Müzekker Yaradılışları itibariyle fıtratlarında müzekkerlik yani erillik bulunan ve dişilik alameti taşımayan kelimeler gerçek eril (hakiki müzekker) kategorisinde değerlendirilirler. Örnek: Ahmet أحمدُ Baba أبٌ Kardeş أخٌ Muhammed محمّدُ Yaradılışları itibariyle fıtratlarında...

Arapça Hakiki müennesler

 Hakiki müennesler Hakiki  Müennes Kelimeler Yaradılışları itibariyle fıtratlarında müenneslik yani dişilik bulunan kelimeler, üzerlerinde müenneslik alameti taşısalar da taşımasalar da hakiki müennes kategorisinde değerlendirilirler. Bunlardan üzerinde...

Arapça Değiştirme Fiilleri

 Değiştirme Fiilleri Değiştirme Fiilleri أفعال التحويل Değiştirme fiilleri, bir durumdan başka bir duruma dönüşümü, değişimi, edinmeyi veya kılmayı anlatan fiillerdir. Bu fiillere ef’alu’t-tahvil de denir. Ef’alu...

Arapça Dersler

Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılıyor

yüzyıl becerilerinin kazandırılması hedefi ile program çeşitliliğine giderek çok çeşitli alanlarda eğitim veren Anadolu imam hatip liseleri şimdi de teknoloji alanında eğitime adım...

Fetih Hadisi Arapça Türkçe Meal

Fetih Hadisi Arapça Türkçe Meal  Fatih Sultan Mehmet hakkında hazırlanmış bir çizgi filmin hem Arapça, hem Türkçe dublajlı bölümlerinin linklerini vereceğim. Çizgi filmin fasih Arapça...

ONLİNE ARAPÇA KURSU HAZİRANDA BAŞLIYOR

ONLİNE ARAPÇA KURSU HAZİRANDA BAŞLIYOR   İLETİŞİM 0551 129 0253 İnstagram Sayfası: Learn Arabic 2020 Facebook Sayfası : Arapça Dil Evi

İMAMLAR NE İŞ YAPAR?

İMAMLAR NE İŞ YAPAR? Son günlerde kendileri aşı üretmişcesine din düşmanlarının ağzında tek söz imamlar. Camiye gelmedikleri için imamlar ne yapar bilmezler. Anlattıklarımızdan bir kaç şey...

Arapça Yds Çıkmış Sorular Arşivi İndir

Arapça Yds Çıkmış Sorular Arşivi İndir

Arapça Uzaktan Eğitim Terimleri

UZAKTAN ÖĞRETİM - ELEKTRONİK EĞİTİM TERİMLERİ Elektronik Öğretim / Uzaktan Eğitim التَعْليم إلِكْتْرونيّ / التعلم عن بعد Elektronik test (c) - elektronikte اِخْتِبار إلِكْتْرونيّ(ج) -ات إلِكْتْرونيّة E-...