Arapça GramerArapça Gramer Kitabı Online Fihrist

ARAPÇA İŞARET İSİMLERİ – İSMİ İŞARETLER

ARAPÇA İŞARET İSİMLERİ - İSMİ İŞARETLERTürkçede, bilindiği gibi, yakındaki bir şeyi göstermek için “bu”, az ötedekini göstermek için “şu”, uzaktakini göstermek için de “o” işaret sıfatları kullanılır. İşaret edilen şey çok ise, “bunlar”, “şunlar”, “onlar” denir. İşaret sıfatına, Arapçada işaret ismi denir.

     Arapçadaki İşaret İsimleri Şunlardır:

Cemiأولاء          أولاء                 Şunlar

Tensiyeتان (تين)      ذان (ذين)        Şu ikisi

Müfretذه ,تى           ذا                Şu

     Arapçadaki esas işaret isimleri bunlardır. Ancak, yakın ve uzaktaki şeyleri göstermek için, bunların ön veya sonlarına takılar getirilir.

     a)Yakın için işaret isimleri: başa bir ه eklenerek yapılır.

Cemiهؤلاء       هؤلاء                 Bunlar

Tensiyeهاتان        هذان               Bu ikisi

Müfretهذه          هذا                   Bu

     b)Uzak için işaret isimleri: sona ك eklenerek yapılır.

Cemiألئك         ألئك                      Onlar

Tensiyeتانك         ذانك                  O ikisi

Müfretتاك،تيك       ذاك                      O

     İşaret isimleri ile, işaret olunan şeyler, erlik, dişilik, teklik, ikilik ve çokluk bakımından birbirlerine uyarlar.

     İşaret etmek için kullanılan kelimeye işaret ismi denir. Kendisine işaret olunan, gösterilen şeye de müşarun ileyh denir.

                   Muşarun ileyh  =  işaret ismi                          Muşarun ileyh   =  işaret ismi

     Bu çocukهذا             الولد                           Bu iki gülهاتان         الوردتان       

     NOT: تيك  ذاك   kelimelerine ل  Eklenerek daha uzaktaki bir şeye işaret edilir.

     O kubbeتلك القبة                           O sarayذلك القصر      

    NOT: Arapçada, yer göstermek için, başlıca şu işaret isimleri kullanılır.

     1-Burası, Buradaهنا          2-Şurası, Şuradaهناك           3-Orası, Oradaهنالك 

 

 

İSM-İ    İŞARETLER

 

Kendisiyle bir şeye işaret edilen ve işaret ettiği isme uygunluk gösteren mebni  isimlere ( tesniyeleri

 

 hariç )  ismi  işaret denir.    İsmi işaretin çekim tablosu şöyledir : 

 

CEMİ

TESNİYE

MÜFRED

 

ﻫﺅﻵﺀ

ﻫﺫﻳﻥ   /    ﻫﺫﺍﻥ

ﻫﺫﺍ

MÜZEKKER

ﻫﺅﻵﺀ

ﻫﺎﺗﻳﻥ     /  ﻫﺎﺗﺎﻥ

ﻫﺫﻩ

MÜENNES

 

Aşağıdaki örneklerde görüldüğü üzere ismi işaret , işaret ettiği isme sayı ve cinsiyet yönünden

 

 uymuştur. Ayrıca  1b. ve 2b. maddeleri  tesniyelerin ötreli olma haline, 3.madde üstünlü, 4. madde ise esreli olma  haline örnektir.

 

             1   –   a    Cemi müzekker               b  Tesniye müzekker                     c     Müfred müzekker

 

             ﻫﺫﺍ  ﻂﺎﻠﺐ                           ﻫﺫﺍﻥ ﻂﺎﻠﺑﺎﻥ                     ﻫﺅﻵﺀ  ﻂﺎﻠﺑﻮﻥ

             2   – a    Cemi müennes                    b  Tesniye müennes                          c  Müfred müennes

 ﻫﺫﻩ ﻂﺎﻠﺑﺔ             ﻫﺎﺘﺎﻥ  ﻂﺎﻠﺑﺘﺎﻥ                  ﻫﺅﻵﺀ ﻂﺎﻠﺑﺎﺕ                  

 

    3-   Tesniyelerinin üstünlü olma  hali                              4  –    Tesniyelerinin esreli olma hali

 

           Müennes                  Müzekker                                       Müennes                 Müzekker      

 

ﻫﺫﻳﻥ ﻂﺎﻠﺑﻳﻥ            ﻫﺎﺘﻳﻥ ﻂﺎﻠﺑﺘﻳﻥ                     ﻫﺫﻳﻥ ﻂﺎﻠﺑﻳﻥ          ﻫﺎﺘﻳﻥ ﻂﺎﻠﺑﺘﻳﻥ                                                                       

 

  

 

   5 –  Akılsız varlıkların cemisini işaret etmek için altı çizili olan Müfred  müennes  ismi   işaret            kullanılır .

 

ﻫﺫﻩ  ﻜﺘﺏ        ﻫﺫﻩ  ﺳﻳﺎﺮﺍﺕ           ﻫﺫﻩ  ﺍﻗﻶ ﻢ                 

 

 

İlgili Makaleler