Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Şemsi ve Kameri Harfler

Şemsi ve Kameri Harfler

KAMERİ HARFLER

Bir kelimenin başında aşağıdaki cümlenin bütününde yer alan 14 harften biri bulunursa kendisiyle birleşen اَلْ  takısının lâmı cezimli (لْ) okunur.

أَبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ

Örnekleri:                                                  

 

Nekre

Ma’rife

 

 

Nekre

Ma’rife

 

أَ

أَذاَنٌ

اَلْأَذاَنُ

ezan

خ

خُبْزٌ

اَلْخُبْزُ

ekmek

ب

َبيْتٌ

اَلْبَيْتُ

ev

ف

فَرَسٌ

اَلْفَرَسُ

kısrak

غ

غَنِيٌّ

اَلْغَنِيُّ

zengin

ع

عَرَبِيَّةٌ

اَلْعَرَبِيَّةُ

Arapça

ح

حَجٌّ

اَلْحَجُّ

hac

ق

قَمَرٌ

اَلْقَمَرُ

ay

ج

جَارٌ

اَلْجَارُ

komşu

ي

يَوْمٌ

اَلْيَوْمُ

gün

ك

كَاتِبٌ

اَلْكَاتِبُ

katip

م

مَوْتٌ

اَلْمَوْتُ

ölüm

و

وَطَنٌ

اَلْوَطَنُ

vatan

ه

هِجْرَةٌ

اَلْهِجْرَةُ

hicret

 

ŞEMSİ HARFLER 

Arapça’nın geriye kalan diğer harfleri de şemsî harflerdir. اَلْ  takısından sonra gelen kelime bu harflerden biriyle başlarsa اَلْ  takısının lâmı  (ل) okunmaz, yanındaki harf şeddelenir. Fakat okunmasa bile اَل takısı gene de yazılır. Örnekleri:

 

Nekre

Ma’rife

 

 

Nekre

Ma’rife

 

ت

تِلْميِذٌ اَلتِّلْميِذُ öğrenci

ث

ثَوْبٌ

اَلثَّوْبُ

elbise

د

دِينٌ

اَلدِّينُ

din

ذ

ذِئْبٌ

اَلذِّئْبُ

kurt

ز

زَمَانٌ

اَلزَّمَانُ

zaman

ر

رَجُلٌ

اَلرَّجُلُ

adam

س

سُورَةٌ

اَلسُّورَةُ

sûre

ش

شَجَرَةٌ

اَلشَّجَرَةُ

ağaç

ص

صَديِقَةٌ

اَلصَّديِقَةُ

kız arkadaş

ط

طَائِرَةٌ

اَلطَّائِرَةُ

uçak

ض

ضَلاَلَةٌ

اَلضَّلاَلَةُ

dalâlet, sapıklık

ظ

ظَاهِرٌ

اَلظَّاهِرُ

zahir, açık

ن

نَارٌ

اَلنَّارُ

ateş

ل

لَيْلٌ

اَللَّيْلُ

gece

ش

شَمْسٌ

اَلشَّمْسُ

güneş

 

 

 

 

       

 

 

Kamerî ve Şemsî harfler

Arap alfabesinde harfler iki çeşittir: 1- Kamerî harfler 2- Şemsî harfler.

28 harfin 14 tanesi Kamerî, 14 tanesi de Şemsî harflerdir. Harflerin bu şekilde adlarının bilinmesi, isim cinsi kelimelerde kelimenin başına harf-i tarif denen “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam”ın ( ل ) okunup okunmayacağını belirler. Kameri harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam” ( ل ) cezimlenmek suretiyle açığa çıkarılır. Yani “lam” okunur.

اَلْحَمْدُ ، اَلْكَافِرُونَ ، اَلْوَسْوَاسُ ، اَلْعَصْرُ  kelimelerinde olduğu gibi, “lam” harfi cezimlenerek okunur.

Kameri harfler şunlardır:

ا ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، فَ ، قَ ، كَ ، م ، وَ ، ه ، ى

Bu harfleri kolay ezberlemek için, bu harflerden şu iki cümle oluşturulmuştur:

اَبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ

Şemsi harfler şu harflerdir:

تَ ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن

Şemsî harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال )  takısı geldiğinde, “lam” ( ل )  okunmadan direk kelimenin ilk harfi olan Şemsî harfe geçilir. Şemsî harfin üzerine şedde konur.

اَلشَّمْسُ ، اَلنَّاسُ ، اَلرَّحِيمُ ، اَلتَّوَّابُ ، اَلرِّزْقُ  kelimelerinde olduğu gibi, “lam” harfi okunmayarak, kendinden sonra gelen harf şeddeli şekilde okunur.

Ayrıca başında elif-lam takısı bulunan isimlerin sonundaki tenvin kalkar.

 

 

Kameri harfler اَلْحُـرُوْفُ الْقَمَـرِيَّةُ : el-hurûfu’l-Qameriyye  (ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و هـ ىا) ile Şemsi harfler اَلْحُـرُوْفُ الشَّمْسِـيَّةُ : el-hurûfu’ş-Şemsiyye (ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن) arasında fark okunuştaki ufak ayrıntıdır. 

 
 
 

–  الْقَمَـرِيَّةُ kelimesindeki الْ takısı okunurken telaffuz ediliyor.

 
 
– الشَّمْسِـيَّةُ kelimesindeki ال takısı okunurken telaffuz edilmiyor.
 
 
 Arapça alfabesinin yarısı (14 tane) kameri harftir, diğer yarısı (14 tanesi) şemsi harftir.
 
 
– 14 tane kameri harfin başına الْ elif-lam takısı geldiğinde bu elif-lam telaffuz edilir.
Örnek: الْقَمَـرِيَّةُ al-kameriyye
 
 
– 14 tane şemsi harfin başına ال elif-lam takısı geldiğinde bu elif-lam telaffuz edilmez.
Örnek: الشَّمْسِـيَّةُ  aş-şemsiyye
 
 
– اَلْحُـرُوْفُ الْقَمَـرِيَّةُ : el-hurûfu’l-Qameriyye
 
(1) أ : اَلْاَبُ = el-ebu = baba 
(2) ب : اَلْبَابُ = el-bâbu = kapı 
(3) ج : اَلْجَنَّـةُ = el-cennetu = cennet 
(4) ح : اَلْحِمَـارُ = el-himaru = eşek 
(5) خ : اَلْخُـبْزُ = el-khubszu = ekmek 
(6) ع : اَلْعَين = el-aynu = göz 
(7) غ : اَلْغَـدَاءُ = el-ğidau 
(8 ) ف : اَلْفَـمُ = el-femu = ağız 
(9) ق : اَلْقَمَـرُ = el-qameru = ay 
(10) ك : اَلْكَلْـبُ = el-kelbu = köpek 
(11) م : اَلْمَـاءُ = el-mâu = su 
(12) و : اَلْوَلَـد = el-veledu = çocuk 
(13) هـ: اَلْهَـوَاءُ = el-hevâu = hava 
(14) ى : اَلْيَـدُ = el-yedu = el
 
 
– اَلْحُـرُوْفُ الشَّمْسِـيَّةُ : el-hurûfu’ş-Şemsiyye
 
(1) ت : اَلتَّاجِـر = et-tâciru = tüccar
(2) ث : اَلثَّـوبُ = es-sevbu = elbise 
(3) د : اَلـدِّيْكُ = ed-dîku = horoz 
(4) ذ : اَلـذَّهَبُ = ez-zehebu = altın 
(5) ر : اَلرَّجُـلُ = er-raculu = adam,kişi 
(6) ز : اَلزَّهْـرَةُ = ez-zehratu = çiçek 
(7) س : اَلسَّـمَكُ = es-semeku = balık 
(8 ) ش : اَلشَّـمْسُ = eş-şemsu = güneş 
(9) ص : اَلصَّـدْرُ = es-sadru = göğüs 
(10) ض : اَلضَّـيْفُ = ed-dayfu = misafir 
(11) ط : اَلطَّـالِبُ = et-tâlibu = talebe 
(12) ظ : اَلظَّهْـرُ = ez-zahru = sırt 
(13) ل : اَللَّحْـمُ = el-lahmu = et 
(14) ن : اَلنَّجْـمُ = en-necmu = yıldız

 

İlgili Makaleler