Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Câmid İsimler

Arapçada isimler, türemişlik bakımından ikiye ayrılır.

1. Tanım Câmid İsimler: Konulduğu özgün biçimini koruyan ve başka bir kelimeden türememiş olan isimlere bu ad verilir. Sözgelimi مَاء، شَجَرَة، فَرْع، أَرْض، عَيْن isimleri biçimsel yönden özgün, yani başka bir kelimeden türememiş câmid isimlerden birkaçıdır.

2. Tanım Câmid İsimler – Mevsuf İsimler Konulduğu özgün biçimini koruyan ve başka bir

kelimeden türememiş olan isimlere bu ad verilir.

Sözgelimi مَاء، شَجَرَة، فَرْع، أَرْض، عَيْن isimleri biçimsel yönden özgün, yani

başka bir kelimeden türememiş câmid isimlerden birkaçıdır.

CAMİD İSİMLERİN KISIMLARI

Camid isimler zat ve mana ismi şeklinde iki kısma ayrılır.

  1. Zat isimleri: Beş duyu organıyla idrak edilebilen anlaşılabilen isimler zat isimlerdir

Örnek:  الطفل çocuk  زيت yağ حجر taş gibi

 2. Mana İsimleri – Mastarlar: Zihin yoluyla anlaşılabilen , mastar şeklinde kullanılmış kelimelerdir.

Örnek: كتابة yazmak kitabetün ضرب vurmak darbun

Not: Camid isimlerin ikili çoğulu yapılsa da bu kelimeler yine camiddilrer bir şey değişmez.

 

 

 

İlgili Makaleler