Ana Sayfa Nahiv – Cümle Bilgisi

Nahiv – Cümle Bilgisi

Nahiv (sözdizimi , sentaks): Lafzın  cümle içindeki durumunu ve bu durumuna göre irabını inceleyen bilim dalıdır.Cümle içinde bulunan söz parçaları mebni (sonu değişmeyen) ve Mur’ab (sonu değişen) olmak üzere ikiye ayrılır. Nahiv bilginlerinin ortaya koyduğu kurallar bize murab olan kelimelerin sonlarının durumunu ve menbi kelimelerin cümledeki yerini( mahalli i’rabını )öğretir. Mu’rab (sonu değişen ) ve Mebni (sonu değişmeyen)Mebni KelimelerLazım Mebniler:Arapçada Zamirlerİşaret İsimleriİsm-i MevsullerŞart İsimleriSoru İsimleriKinayelerArapçada ZarflarFiil İsimleriSavtlarMazi ve EmirArız MebnilerMünadaLa’nın İsmiMarife (Belirli) ve Nekra (Belirsiz)Kelimelerin İrabıCümlelerin İrabıMerfularFail (Özne)Fiile BenzeyenlerNaib-i FailArapçada İsim Cümlesi

Nahiv Ve Nahvin Tarifi
Mureb ve Mebni
Mebni Kelimeler
Lazım Mebniler : Zamirler
İşaret İsimleri

İşaret İsimleri 2

İşaret İsimleri 3

Naibi Fail 1

Mübteda ve Haber 1

Övme ve Yerme Fiilleri

Nakıs Fiiller
Süreklilik Bildiren Fiiller
Mukarebe Fiilleri
Kade ve Benzerleri
Ümit İfade Eden Fiiller
Başlama Fiilleri
Bilgi, Zan ve Değiştirme Fiilleri
İnne (إنّ) ve Benzerleri

İnne (إنّ) ve Benzerleri 2
Zamir’uş-şan
Zamir’ul-kıssa
Leyse (ليس) ve Benzerleri
Cinsini Nefyeden La (لا)
Mansub Kelimeler
Mef’ul-u Mutlak (Mutlak Meful)

Mef’ul-u Mutlak (Mutlak Meful)
Mef’ulun Bih
Mef’ulun Lieclih (Leh) 1

Mef’ulun Lieclih (Leh) 2
Mef’ulun Fih
Mef’ulun Maah
Arapçada Hal

Arapçada Hal

Arapçada Hal
Arapçada Temyiz
Arapçada Sayılar

Arapçada Sayılar 20 100 1000 sonrası sayılar

Arapçada Sayılar Cümle Örnekleriyle
Müstesna
Tenazu
Münada
İstigase
Nübde
Terhim
Tahzir
İgra
İhtisas
İştigal
Mansub Muzariler
Meczumlar (Cezm Edilmişler)
Meczum Muzariler
Bir Muzari Fiili Cezmedenler
İki Muzari Fiili Cezmedenler
Mecrurlar (Cerr Edilmişler)
Arapçada İsim Tamlaması 1. Ders

Arapçada İsim Tamlaması 2. Ders  
Lafzi İzafet
Manevi İzafet
Şibh-i İzafet
Harf-i Cerli Mecrurlar

Harf-i Cerler 1. Ders 
Harf-i Cerler 2. Ders 
Şibh-i Cümle
Zarf-ı Lağv
Harf-i Cerlerin Hazfedilmesi
Cerru’l-Civari
Tabiler
Arapçada Sıfatlar
Hakiki Sıfat
Sebebi Sıfat
Tekid 1. Ders

Tekid 2. Ders
İtba
Bedel 1. Ders

Bedel 2. Ders

Bedel 3. Ders
Atf-ı Beyan 1

Atf-ı Beyan 2
Atf-ı Nesak
Atıf Harfleri Edatları 1.Ders

Atıf Harfleri Edatları 2. Ders
İrab
İrab Alametleri
İrab Halleri
Lafzi İrab
Takdiri İrab
Mahalli İrab
İsimlerde İrab
Fiillerde İrab
Harflerde İrab
Cümlelerin İrabı
Gayr-i Munsarif

Gayr-i Munsarif 2. Ders
Amiller ve Mamüller
Alem (Özel İsim)
Nübde
İstifham Soru
Nida – Münada 1. Ders

Nida – Münada 2. Ders
İrabda Yeri Olan Cümleler
İrabda Yeri Olmayan Cümleler