Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Sonda Yazılan Elif Şekilleri

Sonda Yazılan Elif Şekilleri

Arapça kelime sonunda elifler  ي ,ا ,اء  şekillerinde yazdır.

1.    Son harfi “elif’ ( اا veya “yâ” (ي olup bu harflerden önceki harfin harekesi fethalı ise bu elife ” elif.i maksûra ” (لألف٠ المقصورة   = kısa elif ) denir:
rüyâ آلرؤيا

2.    isimlerin sonunda zâid olarak “elif hemze” (ا ء şeklinde gelen elife

elif-imemdûde ” (الألف الممدودة) denir.

Not ؛. Üçten fezla harfli kelimelerin sonundaki illet harfi’ ne olursa olsun, elifler “yâ” ( ي şeklinde yazılır:

en güzel الحنسى
2.    üç harfli kelimelerde asil “yâ” ( ي olan elif “yâ”  ي şeklinde, asli “vâv” (  و olan elif ise “elif’ ( ا şeklinde yazılır:

işkence الأذى    ense آلقفا

3.    “Yâ” ( ي ), şeklindeki elifi maksura ile biten kelimelere zamir birleştiğinde “yâ” (ي ) şeklindeki elif, “elif (ا ) şeklinde yazılır:

unutur ينسى
4. Elif-İ maksûradan önceki harf “yâ”(ي ), olup yâ’dan önceki harf de sâkin olursa, elifi maksflra elif ا  şeklinde yazdır:    
الدني  >  الدنيا  dünya

5. Vakıf yapılınca elif ا  ile sonuçlanan kelimelerin tenvineleri de  elif ا üzerine yazılır

  عمرا    <  عمراً

 

İlgili Makaleler