Ana Sayfa Arapça Diyaloglar Arapça Cümle-Kelime Kalıpları ARAPÇA’DA SAATLER DETAYLI ANLATIM – ÖRNEKLERLE

ARAPÇA’DA SAATLER DETAYLI ANLATIM – ÖRNEKLERLE

109224

 ARAPÇA’DA SAATLER KONUSU


1ـ السّاعةُ الوَاحِدَةُ : Saat bir            
2ـ السّاعةُ الثّانِيَةُ : Saat iki            
3ـ السّاعةُ الثّالِثَةُ : Saat üç            
4ـ السّاعةُ الرّابِعَةُ : Saat dört          
5ـ السّاعةُ الخَامِسَةُ :             Saat beş
6ـ السّاعةُ السّادِسَةُ :                       Saat altı
7ـ السّاعةُ السّابعةُ :                     Saat yedi
8ـ السّاعةُ الثّامِنَةُ :                    Saat sekiz
9ـ السّاعةُ التّاسِعَةُ :       Saat dokuz
10ـ السّاعةُ العَاشِرَةُ : Saat on            
11ـ السّاعةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ : Saat on bir
12ـ السّاعةُ الثّانِيَةَ عَشْرَةَ : Saat on iki

 Arapça Buçuklu ve Çeyrekli Saatler

Geçiyor

                        

1ـ  وخَمْسُ دَقَائِقَ :            Beş geçiyor  
2ـ  وعَشْرُ دَقَائِقَ :            On geçiyor
3ـ  وخَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَقِيقَةً : Yirmi beş geçiyor  
4ـ  وَالرُّبْعُ (وَالرُّبُعُ) :       Çeyrek geçiyor
5ـ  وَالثُّلْثُ (وَالثُّلُثُ) :              Yirmi geçiyor

Vardır

1ـ  إلاَّ خَمْسَ دَقَائقَ :            Beş var
2ـ  إلاَّ عَشْرَ دَقَائِقَ :         On var
3ـ  إلاّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَقِيقَةً :     Yirmi beş var
4ـ  إلاَّ رُبْعًا (رُبُعًا) : Çeyrek var         
5ـ  إلاَّ ثُلْثاً (ثُلُثًا):               Yirmi var
ـ والنِّصفُ :                  Saat yarım

Saat okunuş örnekleri:

-20:30     السّاعة الثّامنةُ والنّصفُ مساءً.   

Akşamleyin sekiz buçuk

-09:15     السّاعةُ التّاسِعةُ والرُّبعُ صَباحاً.  

Sabahleyin dokuzu çeyrek geçiyor.

 

-15:20

السّاعةُ الثّالثةُ والثُّلث عَصْراً.  

İkindi vakti üçü yirmi geçiyor.

-24:02

السّاعةُ الثّانيةَ عَشْرَةَ وَدَقِيقَتاَنِ فِي مُنْتصَفِّ اللّيْلِ.  

Saat gece yarısını 2 dakika geçiyor.

-03:01

السّاعةُ الثّالثةُ وَدقِيقَةً (وَاحِدَةً) صَبَاحاً.  

Saat sabahleyin üçü bir geçiyor.

-10.35

السّاعةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ إلاَّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَقِيقَةً صَبَاحاً.

Sabahleyin on bire yirmi beş var.

-02.57

السّاعةُ الثّانيةُ إلاّ ثلاثَ دقائقَ ظُهْراً.  

Öğleyin on ikiye üç dakika var.

-20.50

السّاعةُ التّاسِعةُ إلاّ عَشْرَ دَقَائِقَ لَيْلاً  

Geceleyin bire on var.

-02.49

السّاعةُ الثّالِثةُ إلاّ اِحْدَى عَشَرَ دَقِيقَةً فِي مُنْتَصَفِّ اللَّيْلِ  

Gece yarısı üçe on bir var.

-12.45

السّاعةُ الوَاحِدَةُ إلاّ الرُّبْعَ ظُهْراً

Öğleyin bire çeyrek var.

 

SAATLER

Arapça’da saat sormak için şu iki soru sorulur:

a)

كَمِ السَّاعَةُ ؟

Saat kaç?

b)

فِي أَيِّ ساَعَةٍ ؟

Saat kaçta ? (hangi saatte?)

a) Birinci soruya verilen cevap;

الْواَحِدَةُ

اَلساَّعَةُ

(Saat)

Bir

الثاَّنِيَةُ

اَلساَّعَةُ

İki

الثاَّلِثَةُ

اَلساَّعَةُ

Üç

الراَّبِعَةُ

اَلساَّعَةُ

Dört

الخاَمِسَةُ

اَلساَّعَةُ

Beş

الساَّدِسَةُ

اَلساَّعَةُ

Altı

الساَّبِعَةُ

اَلساَّعَةُ

Yedi

الثاَّمِنَةُ

الساَّعَةُ

Sekiz

التاَّسِعَةُ

اَلساَّعَةُ

Dokuz

العاَشِرَةُ

اَلساَّعَةُ

On

الحاَدِيَةَ عَشَرَةَ

اَلساَّعَةُ

Onbir

الثاَّنِيَةَ عَشَرَةَ

اَلساَّعَةُ

Oniki

 

b) فِي أَيِّ ساَعَةٍ ؟ (فِي أَيَّةِ ساَعَةٍ ؟) Saat kaçta ? (hangi saatte?) sorusuna cevap:

الْواَحِدَةِ

فِي الساَّعَةِ

(Saat)

Bir’de

 

الثاَّنِيَةِ

فِي الساَّعَةِ

İki’de

 

الثاَّلِثَةِ

فِي الساَّعَةِ

Üç’de

 

الراَّبِعَةِ

فِي الساَّعَةِ

Dört’de

 

الخاَمِسَةِ

فِي الساَّعَةِ

Beş’de

 

الساَّدِسَةِ

فِي الساَّعَةِ

Altı’da

 

الساَّبِعَةِ

فِي الساَّعَةِ

Yedi’de

 

الثاَّمِنَةِ

فِي الساَّعَةِ

Sekiz’de

 

التاَّسِعَةِ

فِي الساَّعَةِ

Dokuz’da

العاَشِرَةِ

فِي الساَّعَةِ

On’da

 

 

 

 

 

 

الحاَدِيَةَ عَشَرَةَ

فِي الساَّعَةِ

Onbir’de

 

الثاَّنِيَةَ عَشَرَةَ

فِي الساَّعَةِ

Oniki’de

 

*Saat 11 ve 12 yukarıda olduğu gibi burada da mebnî olarak üstün gelir.

السَّاعَة  kelimesini söylemek şart değildir. Arzu edilirse söylenebilir.

*Öğleden sonraki saatler için 13.00, 14.00, 19.00, 22.00 vs. gibi ifadeler Arapça’da  kullanılmaz. Saatlerden sonra صَباَحاً (sabah), ظُهْراً (öğle),  قَبْلَ الظُّهْرِ(öğleden önce), بَعْدَ الظُّهْرِ (öğleden sonra), عَصْراً (ikindi), مَساَءً (akşam), لَيْلاً (gece) gibi vakit belirten ifadeler kullanılır.

خَرَجَ خاَلِدٌ مِنَ الْبَيْتِ فِي الثاَّمِنَةِ صَباَحاً.

Hâlit evden sabah sekizde çıktı.

*Arapça’da 09.15, 12.30 vs. şeklindeki saatler için “geçe”lerde وَ, “kala” larda إِلاَّ edatı kullanılır. Çeyreklerde (الرُّبْعُ), yirmi geçelerde (الثُّلُثُ), buçuklarda (النِّصْفُ) şeklinde söylenir:

اَلتاَّسِعَةُ وَ الرُّبْعُ.

Dokuzu çeyrek geçiyor.

اَلثاَّنِيَةَ عَشرَةَ وَ النِّصْفُ.

Oniki otuz.

اَلْخاَمِسَةُ وَالثُّلُثُ.

Beş’i yirmi geçiyor.

اَلْعاَشِرَةُ وَ خَمْسُ دَقاَئِقَ.

On’u beş geçiyor.

اَلْحاَدِيَةَ عَشرَةَ وَ دَقِيقَةٌ واَحِدَةٌ.

Onbir’i bir dakika geçiyor.

اَلساَّدِسَةُ إِلاَّ الرُّبْعُ (رُبْعاً) .

Altı’ya çeyrek var[21].

اَلثاَّلِثَةُ إِلاَّ الثُّلُثُ (ثُلُثاً).

Üç’e yirmi dakika var.

اَلْواَحِدَةُ إِلاَّ دَقِيقَتَيْنِ.

Bir’e iki dakika var.

اَلثاَّنِيَةُ إِلاَّ ثَلاَثَ دَقاَئِقَ.

İki’ye üç dakika var.

 

Saat: 1 Es-sâatu’l-vâhide اَلسَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ
Saat 1:30 Es-sâatu’l-vâhide ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ وَ النِّصْفُ
Saat: 2 Es-sâatu’s-sâniye اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ
Saat: 2:30 Es-sâatu’s-sâniye ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ وَ النِّصْفُ
Saat: 3 Es-sâatu’s-sâlise اَلسَّاعَةُ الثَّالِثَةُ
Saat: 3:30 Es-sâatu’s-sâlise ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ الثَّالِثَةُ وَ النِّصْفُ
Saat: 4 Es-sâatu’r-râbia اَلسَّاعَةُ الرَّابِعَةُ
Saat: 4:30 Es-sâatu’r-râbia ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ الرَّابِعَةُ وَ النِّصْفُ
Saat: 5 Es-sâatu’l-hâmise اَلسَّاعَةُ الخَامِسَةُ
Saat: 5:30 Es-sâatu’l-hâmise ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ الخَامِسَةُ وَ النِّصْفُ
Saat: 6 Es-sâatu’s-sâdise اَلسَّاعَةُ السَّادِسَةُ
Saat: 6:30 Es-sâatu’s-sâdise ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ السَّادِسَةُ وَ النِّصْفُ
Saat: 7 Es-sâatu’s-sâbia اَلسَّاعَةُ السَّابِعَةُ
Saat: 7:30 Es-sâatu’s-sâbia ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ السَّابِعَةُ وَ النِّصْفُ
Saat: 8 Es-sâatu’s-sâmine اَلسَّاعَةُ الثَّامِنَةُ
Saat: 8:30 Es-sâatu’s-sâmine ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ الثَّامِنَةُ وَ النِّصْفُ
Saat: 9 Es-sâatu’t-tâsia اَلسَّاعَةُ التَّاسِعَةُ
Saat: 9:30 Es-sâatu’t-tâsia ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ التَّاسِعَةُ وَ النِّصْفُ
Saat: 10 Es-sâatu’l-âşira اَلسَّاعَةُ الْعَاشِرَةُ
Saat: 10:30 Es-sâatu’l-âşira ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ الْعَاشِرَةُ وَ النِّصْفُ
Saat: 11 Es-sâatu’l-hâdiyete aşrate اَلسَّاعَةُ الْحَادِيَة عَشْرَةَ
Saat: 11:30 Es-sâatu’l-hâdiyete aşrate ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ الْحَادِيَة عَشْرَةَ وَ النِّصْفُ
Saat: 12 Es-sâatu’s-sâniyete aşrate اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَة عَشْرَةَ
Saat: 12:30 Es-sâatu’s-sâniyete aşrate ve’n-nisf اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَة عَشْرَةَ وَ النِّصْفُ
1
2
3
4
Önceki İçerikArab regions, countries and capitals
Sonraki İçerikArabic Transliteration Key