Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Arapça Gramer MİSAL FİİLLER GENEL ÖZET

MİSAL FİİLLER GENEL ÖZET

53907

MİSALİ VAVİ

Misali vavi yalnız birinci babdan bir adet fiil vardır.

İkinci babdan daima يَعِلُ ، فَعَلَ şeklinde olur. وَصَفَ ، يَصِفُ gibi.

Üçüncü babdan daima يَعَلُ ، فَعَلَ şeklinde olur. يَهَبُ ، وَهَبَ gibi.

Dördüncü babdan daima sahih gibi يَفْعَلُ ، فَعِلَ şeklinde olur. وَجِلَ ، يَوْجَلُ gibi.

Beşinci babdan yine sahih gibi يَفْعُلُ ، فَعُلَ şeklinde olur. يَوْقُرَ ، وَقُرَ gibi.

Altıncı babdan daima يَعِلُ ، فَعِلَ şeklinde olur. يَمِقُ ، وَمِقَ gibi.

MAZİ MALUM – MAZİ MEÇHUL

Misali vavilerin mazi malum ve meçhulü tamamıyla sahih gibi çekilir.

MUZARİ MALUM

İkinci ve altıncı babın muzari malumu daima يَعِلُ şeklindedir.

Üçüncü babınkı de daima يَعَلُ şeklindedir.

Dördüncü babınkı –yalnız iki kelime müstesna olmak üzere- يَفْعَلُ şeklindedir.

 Beşinci babınki daima يَفْعُلُ şeklinde geleceği yukarıda görülmüştü.

Eğer muzari malum يَفْعَلُ yahut يَفْعُلُ şeklinde ise bunlar sahih gibidir. Şu halde يَوْجَلُ kelimesi يَعْلَمُ gibi, يَوْقُرُ kelimesi يَحْسُنُ gibi çekilir.

يَعَلُ yahut يَعِلُ şeklinde bulunan muzari malumlara gelince bunlar da sahihteki kaideye göre çekilirler. Fakat ikinci harfin harekesi daima muhafaza edilmelidir.

 MALUMLARININ ÇEKİMİ:

يَصِفُ misal (vavi) malum muzari fiilinin çekimi

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يَصِفُونَ

يَصِفَانِ

يَصِفُ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَصِفْنَ

تَصِفَانِ

تَصِفُ

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَصِفُونَ

تَصِفَانِ

تَصِفُ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَصِفْنَ

تَصِفَانِ

تَصِفِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَصِفُ

 

اَصِفُ

 

مُتَكَلِّمٌ

 

يَعِقُ misali (yai) malum muzari fiilinin çekimi

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يَعِقُونَ

يَعِقَانِ

يَعِقُ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَعِقْنَ

تَعِقَانِ

تَعِقُ

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَعِقُونَ

تَعِقَانِ

تَعِقُ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَعِقْنَ

تَعِقَانِ

تَعِيقِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَعِقُ

 

اَعِقُ

 

مُتَكَلِّمٌ

يَهَبُ misali malum muzari fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يَهَبُونَ

يَهَبَانِ

يَهَبُ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَهَبْنَ

تَهَبَانِ

تَهَبُ

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَهَبُونَ

تَهَبَانِ

تَهَبُ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَهَبْنَ

تَهَبَانِ

تَهَبِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَهَبُ

 

اَهَبُ

 

مُتَكَلِّمٌ

يَسَعُ misali malum muzari fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يَسَعُونَ

يَسَعَانِ

يَسَعُ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَسَعْنَ

تَسَعَانِ

تَسَعُ

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَسَعُونَ

تَسَعَانِ

تَسَعُ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَسَعْنَ

تَسَعَانِ

تَسَعِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَسَعُُ

 

اَسَعُ

 

مُتَكَلِّمٌ

يَطَأُ misali malum muzari fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يَطَئُونَ

يَطَئَانِ

يَطَأُ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَطَئْنَ

تَطَئَانِ

تَطَأُ

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَطَئُونَ

تَطَئَانِ

تَطَأُ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَطَئْنَ

تَطَئَانِ

تَطَئِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَطَأُ

 

اَطَأُ

 

مُتَكَلِّمٌ

 

MEÇHULLERİNİN ÇEKİMİ:

يُوسَعُ misali (vavi) muzari meçhül fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يُوسَعُونَ

يُوسَعَانِ

يُوسَعُ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يُوسَعْنَ

تُوسَعَانِ

تُوسَعُ

مُؤَنَّثٌ Dişil

تُوسَعُونَ

تُوسَعَانِ

تُوسَعُ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تُوسَعْنَ

تُوسَعَانِ

تُوسَعِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نُوسَعُ

 

اُوسَعُ

 

مُتَكَلِّمٌ

MUZARİ MANSUB ÇEKİMİ:

يَصِفُ ٠ لَنْ يَصِفَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَنْ يَصِفُوا

لَنْ يَصِفَا

لَنْ يَصِفَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

لَنْ يَصِفْنَ

لَنْ تَصِفَا

لَنْ تَصِفَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

الَنْ تَصِفُو

لَنْ تَصِفَا

لَنْ تَصِفَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

لَنْ تَصِفْنَ

لَنْ تَصِفَا

لَنْ تَصِفِي

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَنْ نَصِفَ

 

لَنْ اَصِفَ

 

مُتَكَلِّمٌ

يَهَبُ ٠ لَنْ يَهَبَ Misal muzari mansub fiilin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَنْ يَهَبُوا

لَنْ يَهَبَا

لَنْ يَهَبَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

لَنْ يَهَبْنَ

لَنْ تَهَبََا

لَنْ تَهَبَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَنْ تَهَبُوا

لَنْ تَهَبََا

لَنْ تَهَبَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

لَنْ تَهَبْنَ

لَنْ تَهَبََا

لَنْ تَهَبِي

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَنْ نَهَبَ

 

لَنْ اَهَبَ

 

مُتَكَلِّمٌ

يَوْجَلُ ٠   لَنْ يَوْجَلَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَنْ يَوْجَلُوا

لَنْ يَوْجَلاَ

لَنْ يَوْجَلَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

لَنْ يَوْجَلْنَ

لَنْ تَوْجَلاَ

لَنْ تَوْجَلَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَنْ تَوْجَلُوا

لَنْ تَوْجَلاَ

لَنْ تَوْجَلَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

لَنْ تَوْجَلْنَ

لَنْ تَوْجَلاَ

لَنْ تَوْجَلِي

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَنْ نَوْجَلَ

 

لَنْ اَوْجَلَ

 

مُتَكَلِّمٌ

يَوْقُرُ ٠ لَنْ يَوْقُرَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَنْ يَوْقُرُوا

لَنْ يَوْقُرَا

لَنْ يَوْقُرَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

لَنْ يَوْقُرْنَ

الَنْ تَوْقُرَ

لَنْ تَوْقُرَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَنْ تَوْقُرُوا

الَنْ تَوْقُرَ

لَنْ تَوْقُرَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

لَنْ تَوْقُرْنَ

الَنْ تَوْقُرَ

لَنْ تَوْقُرِي

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَنْ نَوْقُرَ

 

لَنْ اَوْقُرَ

 

مُتَكَلِّمٌ

يُوصَفُ ٠ لَنْ يُوصَفَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَنْ يُوصَفُوا

لَنْ يُوصَفَا

لَنْ يُوصَفَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

لَنْ يُوصَفْنَ

لَنْ تُوصَفَا

لَنْ تُوصَفَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَنْ تُوصَفُوا

لَنْ تُوصَفَا

لَنْ تُوصَفَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

لَنْ تُوصَفْنَ

لَنْ تُوصَفَا

لَنْ تُوصَفِي

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَنْ نُوصَفَ

 

لَنْ اُوصَفَ

 

مُتَكَلِّمٌ

MUZARİ MECZUM ÇEKİMİ:

يَصِفُ ٠ لَمْ يَصِفْ Misal muzari meczum fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَمْ يَصِفُوا

لَمْ يَصِفَا

لَمْ يَصِفْ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

لَمْ يَصِفْنَ

لَمْ تَصِفَا

لَمْ تَصِفْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَمْ تَصِفُوا

لَمْ تَصِفَا

لَمْ تَصِفْ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

لَمْ تَصِفْنَ

لَمْ تَصِفَا

لَمْ تَصِفِي

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَمْ نَصِفْ

 

لَمْ اَصِفْ

 

مُتَكَلِّمٌ

يَهَبُ ٠ لَمْ يَهَبْ Misal muzari meczum fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَمْ يَهَبُوا

لَمْ يَهَبَا

لَمْ يَهَبْ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

لَمْ يَهَبْنَ

لَمْ تَهَبَا

لَمْ تَهَبْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَمْ تَهَبُوا

لَمْ تَهَبَا

لَمْ تَهَبْ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

لَمْ تَهَبْنَ

لَمْ تَهَبَا

لَمْ تَهَبِي

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَمْ نَهَبْ

 

لَمْ اَهَبْ

 

مُتَكَلِّمٌ

يَوْجَلُ ٠ لَمْ يَوْجَلْ Misal muzari meczum fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَمْ يَوْجَلُوا

لَمْ يَوْجَلاَ

لَمْ يَوْجَلْ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

لَمْ يَوْجَلْنَ

لَمْ تَوْجَلاَ

لَمْ تَوْجَلْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَمْ تَوْجَلُوا

لَمْ تَوْجَلاَ

لَمْ تَوْجَلْ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

لَمْ تَوْجَلْنَ

لَمْ تَوْجَلاَ

لَمْ تَوْجَلِي

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَمْ نَوْجَلْ

 

لَمْ اَوْجَلْ

 

مُتَكَلِّمٌ

يَوْقُرُ ٠ لَمْ يَوْقُرْ Misal muzari meczum fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَمْ يَوْقُرُوا

لَمْ يَوْقُرَا

لَمْ يَوْقُرْ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

لَمْ يَوْقُرْنَ

لَمْ تَوْقُرَا

لَمْ تَوْقُرْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَمْ تَوْقُرُوا

لَمْ تَوْقُرَا

لَمْ تَوْقُرْ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

لَمْ تَوْقُرْنَ

لَمْ تَوْقُرَا

لَمْ تَوْقُرِي

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَمْ نَوْقُرْ

 

لَمْ اَوْقُرْ

 

مُتَكَلِّمٌ

يُوصَفُ ٠ لَمْ يُوصَفْ Misal muzari meczum fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَمْ يُوصَفُوا

لَمْ يُوصَفَا

لَمْ يُوصَفْ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

لَمْ يُوصَفْنَ

لَمْ تُوصَفَا

لَمْ تُوصَفْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَمْ تُوصَفُوا

لَمْ تُوصَفَا

لَمْ تُوصَفْ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

لَمْ تُوصَفْنَ

لَمْ تُوصَفَا

لَمْ تُوصَفِي

مُؤَنَّثٌ Dişil

لَمْ نُوصَفْ

 

لَمْ اُوصَفْ

 

مُتَكَلِّمٌ

MİSALİ VAVİ EMRİ HAZIR MALUM

Misali vavilerin emri hazırı malumu dört şekil üzere bulunur:

1-      عِلْ

2-      عَلْ

3-      اِيعَلْ

4-      اُوعُلْ

صِفْ Misal emri hazır malum fiilin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

صِفُوا

صِفَا

صِفْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

صِفْنَ

صِفَا

صِفِي

مُؤَنَّثٌ

مِقْ Misal emri hazır malum fiilin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

مِقُوا

مِقَا

مِقْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

مِقْنَ

مِقَا

مِقِي

مُؤَنَّثٌ

هَبْ Misal emri hazır malum fiilin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

هَبُوا

هَبَا

هَبْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

مَقْنَ

هَبَا

هَبِي

مُؤَنَّثٌ

طَأْ Misal emri hazır malum fiilin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

طَؤُوا

طَئَا

طَأْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

طَئْنَ

طَئَا

طَئِي

مُؤَنَّثٌ

سَعْ Misal emri hazır malum fiilin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

سَعُوا

سَعَا

سَعْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

سَعْنَ

سَعَا

سَعِي

مُؤَنَّثٌ

اِيجَلْ Misal emri hazır malum fiilin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

اِيجَلُوا

اِيجَلاَ

اِيجَلْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

اِيجَلْنَ

اِيجَلاَ

اِيجَلِي

مُؤَنَّثٌ

اُوقُرْ Misal emri hazır malum fiilin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

اُُوقُرُوا

اُوقُرَا

اُوقُرْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

اُوقُرْنَ

اُوقُرَا

اُوقُرِي

مُؤَنَّثٌ

MİSALİ YAİ

Bu da misali vavi gibi birinci bab hariç diğer beş babdan gelir:

          İkinci babdan فَعَلَ ٠ يَفْعِلُ şeklinde يَسَرَ ٠ يَيْسِرُ

         Üçüncü babdan فَعَلَ ٠ يَفْعَلُ şeklinde فَتَحَ ٠ يَفْتَحُ

         Dördüncü babdan فَعِلَ ٠ يَفْعَلُ şeklinde يَقِنَ ٠ يَيْقَنُ

         Beşinci babdan فَعُلَ ٠ يَفْعُلُ şeklinde يَقُظَ ٠ يَيْقُظُ

         Altıncı babdan فَعِلَ ٠ يَفْعِلُ şeklinde يَبِسَ . يَيْبِسُ

FİİLİ MAZİ

Misali Yai’nin mazi malum ve meçhulü tamamıyla sahih gibidir.

Muzari Malum

Misali Yai’nin müzari malumu tamamıyla sahih gibidir.

Müzari Meçhul

Misali Yai’lerin müzari meçhulü sahihinkinden farklı olarak hep يُوعَلُ şeklindedir. Şu halde يَيْسِرُ fiilinin meçhulü يُوسَرُ

يَيْفَعُ fiilinin meçhulü يُوفَعُ

يَيْقَنُ fiilinin meçhulü يُوقَنُ olarak gelir.

Misali Yai’nin müzari meçhulü her ne kadar şekilce sahihlerin müzari meçhülünden biraz farklı ise de yine sahihlerin müzari meçhulü çekilir.

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يُوسَرُونَ

يُوسَرَانِ

يُوسَرُ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يُوسَرْنَ

تُوسَرَانِ

تُوسَرُ

مُؤَنَّثٌ Dişil

تُوسَرُونَ

تُوسَرَانِ

تُوسَرُ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تُوسَرْنَ

تُوسَرَانِ

تُوسَرِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نُوسَرُ

 

اُوسَرُ

 

مُتَكَلِّمٌ

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يُوفَعُونَ

يُوفَعَانِ

يُوفَعُ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يُوفَعْنَ

تُفَعَانِ

تُوفَعُ

مُؤَنَّثٌ Dişil

تُوفَعُونَ

تُفَعَانِ

تُوفَعُ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تُوفَعْنَ

تُفَعَانِ

تُوفَعِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نُوفَعُ

 

اُوفَعُ

 

مُتَكَلِّمٌ

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يُوقَنُونَ

يُوقَنَانِ

يُوقَنُ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يُوقَوْنَ

تُوقَنَانِ

تُوقَنُ

مُؤَنَّثٌ Dişil

تُوقَنُونَ

تُوقَنَانِ

تُوقَنُ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تُوقَوْنَ

تُوقَنَانِ

تُوقَنِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نُوقَوُ

 

اُوقَوُ

 

مُتَكَلِّمٌ

MUZARİ MANSUP – MUZARİ MECZUM

Misali Yai’lerin mansup ve muzari meczumu tamamıyla sahihdeki kaiydeye tabidirler.

EMRİ HAZIRI MALUM

Emri Hazır’ın malumum üç şekil üzere gelir:

İkinci ve altınca bablarda اِيعِلْ şekli üzere gelir. اِيبِسْ ve اِيسِرْ gibi.

Üçüncü ve dördüncü bablarda اِيعَلْ şekli üzere gelir. اِيفَعْ ve اِيقَنْ gibi.

Beşinci babda اُوعُلْ şekli üzere gelir. اُوقُظْ gibi.

Fakat hangi şekil üzere gelirse gelsin sahihteki kaideye göre çekilir.

İkinci babdan:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

اِيسِرُوا

اِيسِرَا

اِيسِرْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

اِيسَرْنَ

اِيسِرَا

اِيسِرِى

مُؤَنَّثٌ

Altıncı babdan:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

اِيبِسُوا

اِيبِسَا

اِيبِسْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

اِيبَسْنَ

اِيبِسَا

اِيبِسِى

مُؤَنَّثٌ

Üçüncü babdan:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

اِيفَعُوا

اِيفَعَا

اِيفَعْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

اِيفَعْنَ

اِيفَعَا

اِيفَعِى

مُؤَنَّثٌ

Dördüncü babdan:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

اِيقَنُوا

اِيقَنَا

اِيقَنْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

اِيقَنَّ ، اِيقَنْنَ

اِيقَنَا

اِيقَنِى

مُؤَنَّثٌ

Beşinci babdan:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

اُوقُظُوا

اُوقُظَا

اُوقُظْ

مُذَكَّرٌ

مُخَاطَبٌ

اُوقُظْنَ

اُوقُظَا

اُوقُظِى

مُؤَنَّثٌ

Dikkat:

          Cahdi Mutlak’ın malum ve meçhul bütün sigalarında لَمْ yerine لَمَّا getirirsek Cahdi Mustağrak meydana gelir.

          Malum ve meçhul altı gaib sigasında لَمْ yerine لِ getirirsek Emri Gaib, لاَ getirirsek Nehyi Gaib meydana gelir.

          Yalnız meçhul altı muhatap sigasında لَمْ yerine لِ getirirsek Emri Hazır’ın meçhulu meydana gelir.

          Malum ve meçhl altı muhatap sigasında لَمْ yerine لاَ getirirsek Nehyi Hazır meydana gelir.

          Malum ve meçhul iki Mütekellim sigasında لَمْ yerine لِ getirirsek Emri Mütekellim, لاَ getirirsek Nehyi Mütekellim meydana gelir.

Önceki İçerikMUZAAF FİİLLER GENEL ÖZET
Sonraki İçerikECVEF FİİLLER GENEL ÖZET