Arapça GramerArapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Kameri ve Şemsi Harfler

Kamerî ve Şemsî harfler

Arap alfabesinde harfler iki çeşittir: 1- Kamerî harfler 2- Şemsî harfler.

28 harfin 14 tanesi Kamerî, 14 tanesi de Şemsî harflerdir. Harflerin bu şekilde adlarının bilinmesi, isim cinsi kelimelerde kelimenin başına harf-i tarif denen “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam”ın ( ل ) okunup okunmayacağını belirler. Kameri harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam” ( ل ) cezimlenmek suretiyle açığa çıkarılır. Yani “lam” okunur.

اَلْحَمْدُ ، اَلْكَافِرُونَ ، اَلْوَسْوَاسُ ، اَلْعَصْرُ  kelimelerinde olduğu gibi, “lam” harfi cezimlenerek okunur.

Kameri harfler şunlardır:

ا ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، فَ ، قَ ، كَ ، م ، وَ ، ه ، ى

Bu harfleri kolay ezberlemek için, bu harflerden şu iki cümle oluşturulmuştur:

اَبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ

Şemsi harfler şu harflerdir:

تَ ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن

Şemsî harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال )  takısı geldiğinde, “lam” ( ل )  okunmadan direk kelimenin ilk harfi olan Şemsî harfe geçilir. Şemsî harfin üzerine şedde konur.

اَلشَّمْسُ ، اَلنَّاسُ ، اَلرَّحِيمُ ، اَلتَّوَّابُ ، اَلرِّزْقُ  kelimelerinde olduğu gibi, “lam” harfi okunmayarak, kendinden sonra gelen harf şeddeli şekilde okunur.

Ayrıca başında elif-lam takısı bulunan isimlerin sonundaki tenvin kalkar.

 

 

 

Kameri ve Şemsi Harfler

Kameri ve Şemsi Harfler

Arapçada harfler belirlilik takısı aldıklarında okunma veya okunmama durumlarına göre kameri ve şemsi harfler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kameri harflere “ay harfleri”; şemsi harflere “güneş harfleri” de denir.

Kameri ve şemsi harfler, kelimenin okunuşu veya telaffuzu sırasında akıcılığı sağlayan okuma kuralları çerçevesinde değerlendirilir.

Kameri Harfler (Ay Harfleri)

Belirlilik ifade eden ال [el] takısından sonra kameri harfle başlayan bir kelime gelirse, belirlilik takısının ل [l] harfi cezmli okunur.

Harf Örnek Ses – Anlam
أ [elif] اَلْأَكْبَرُ [el-ekberu] en büyük
ب [be]  اَلْبَيْتُ  [el-beytu] ev
 ج [cim]  اَلْجَنَّةُ  [el-cennetu] bahçe
 ح [ha]  اَلْحُجْرَةُ  [el-hucretu] hücre
 خ [hı]  اَلْخَيْرُ  [el-hayru] iyilik
 ع [ayn]  اَلْعَيْنُ  [el-aynu] göz
 غ [gayn]  اَلْغُرْفَةُ  [el-gurfetu] oda
 ف [fe]  اَلْفَرْقُ  [el-farku] fark
 ق [kaf]  اَلْقَلَمُ  [el-kalemu] kalem
 ك [kef] اَلْكِتَابُ  [el-kitabu] kitap
 م [mim]  اَلْمُشْتَرِي  [el-muşterî] müşteri
 ن [nun]  اَلْنِعْمَةُ  [el-ni’metu] nimet
 ه [he]  اَلْهِجْرَةُ [el-hicretu] hicret
 و [vav]  اَلْوَطَنُ  [el-vatanu] vatan
 ي [ye]  اَلْيَوْمُ  [el-yevmu] gün

Şemsi Harfler (Güneş Harfleri)

Belirlilik ifade eden ال [el] takısından sonra şemsi harf gelirse, ل [l] harfi okunmaz, kelimenin ilk harfi olan şemsi harf şeddeli okunur.

Harf Örnek Ses – Anlam
ت [te] اَلتَّكْرَارُ [et-tekraru] tekrar
ث [se]  الثَّلْجُ  [es-selcu] kar
 د [dal]  الدَّفْتَرُ  [ed-defteru] defter
 ذ [zel]  الذِّكْرُ  [ez-zikru] hatırlama
 ر [ra]  الرَّسُولُ  [er-rasûlu] gönderilen
 ز [ze]  الزُّقَاقُ  [ez-zukâku] sokak
 س [sin]  السَّمَاءُ  [es-sema’u] gökyüzü
 ش [şın]  الشَّكْلُ  [eş-şeklu] şekil
 ص [sad]  الصِّرَاطُ  [es-sıratu] yol
 ض [dad] الضَّرَرُ  [ed-dararu] zarar
 ط [tı]  الطَّائِرَةُ  [et-tâiratu] uçak
 ظ [zı]  الظُّلْمَةُ  [ez-zulmetu] karanlık
 ل [lam]  اللَيْلُ [el-leylu] gece
 

İlgili Makaleler