Ana Sayfa Sarf Arapça Kelime Bilgisi

Sarf Arapça Kelime Bilgisi

Sitemizde Sarf Arapça Kelime Bilgisi ile ilgili çok sayıda ders mevcuttur. Aşağıdaki liste size rehber olması için örnek olarak hazırlanmıştır.

Sitemizde arama yaparak daha fazla sonuç alabilirsiniz.

Temel Bilgiler ve Kavramlar

Sarf Nedir ?

 

Arapçada Fiil

Mazi Fiil (Geçmiş Zaman)

Muzari Fiil (Geniş Zaman)

Emir Fiil

Emr-i Hazır

Emr-i Gaib

Emr-i Mütekellim

Nehiy (Yasaklama)

Nehyi Hazır

Arapçada Malum Fiil

Arapçada Meçhul Fiil

Malum Fiili Meçhul Yapma

Lazım ve Müteaddi Fiiler

  1. Lazım Fiil
  2. Müteaddi Fiil

Arapçada Mücerred Fiiller

Te’kid Lam’ı ve Te’kid Nun’u

Taaccüb Fiilleri (Şaşma Hayret Fiilleri) 1

  1. Taaccüb Fiilleri (Şaşma Hayret Fiilleri) 2
  2. Taaccüb Fiilleri Videolu Anlatım * Arapça 3

Övme ve Yerme Fiilleri (Medh ve zem fiilleri)

Övme ve Yerme Fiilleri (Medh ve zem fiilleri) 2

Camid  Fiiler

Arapçada Masdarlar

Arapçada İsim Fiiler   – Fiil İsimleri

Gayri Munsarif İsimler 1

Gayri Munsarif İsimler 2

İsm-i Fail Anlatımı

İsm-i Fail Çekimi

İsm-i Meful

Sıfat-ı Müşebbehe

İsm-i Tafdil

İsm-i Zaman ve Mekan Masdarı Mimi

Mübalaga-i İsm-i Fail

İsm-i Mensub

İsm-i Alet

İsm-i Tasgir1 

İsm-i Tasgir 2

Munfasıl Zamirler

Muttasıl Zamirler

İşaret isimleri 1

İşaret isimleri 2

İşaret isimleri 3

İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 1

İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 2

İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 3

İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 4

NAKIS FİİLLER 1NAKIS FİİLLER 2NAKIS FİİLLER 3

Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 1

Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 2

Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 3

Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 4

Müştak isim

 Camid isim

Camid ve Müştak İsim

Vasıl ve kat’ hemzesi

İ’lal – İlal   Çeşitleri Kalb  İskan ve Hazif

İbdal

İdgam

 

SÎĞA
Fi’l-i mâzî
Fi’l-i muzârî  
Masdar-ı gayr-i mimî
İsm-i fâil
İsm-i mef’ûl
Fi’l-i muzârî cahd-i mutlak
Fi’l-i muzârî cahd-i müstağrak
Fi’l-i muzârî nefy-i hâl
Fi’l-i muzârî nefy-i istikbâl
Fi’l-i muzârî te’kîd-i nefy-i istikbâl
Emr-i gâib
Nehy-i gâib
Emr-i hâzır
Nehy-i hâzır
İsm-i zaman İsm-i mekânMasdar-ı mimî
İsm-i âlet
Masdar binâ-i merra
Masdar binâ-i nevi
İsm-i tasğîr
İsm-i mensûb
Mübâlağa-i ism-i fâil
İsm-i tafdîl
Fi’l-i taaccüb-i evvel
Fi’l-i taaccüb-i sânî