Açıköğretim Arapça DersleriAöf İlahiyat

Açıköğretim Arapça Dersleri İçindekiler

 1. : Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri  …أَنْواعُ الْكَلِمَة وَالجُْمْلةِ فِي اللغَةِ العَرَبِيّةِ
 2. : Cinsiyet Yönünden İsimler (Müzekker-Müennes)  ……المذَُكَّرُ وَالمؤَُنَّث
 3. : Sayı Yönünden İsimler (Müfred-Tesniye-Cemi)  …المفُْرَدُ والمثَُنّى والجَمْعُ
  1. Müfred Tesniye Cemi
 4. : Belirlilik Yönünden İsimler (Marife-Nekra)  ……… المعَْرِفَة والنكرَة
  1. Marife Nekra
 5. : İ‘râb Yönünden İsimler …………………………… إعْرَابُ الأسمْاءِ
 6. : İsim Cümlesinin Ögeleri  ………… عَناصِرُ الجُمْلَةِ الاِسمِْيّةِ (الْمُبْتَدَأ وَالخَبَرُ
  1. Mübteda Haber
 7. : Fiil Cümlesinin Ögeleri  … عَناصِرُ الجُمْلَةِ الفِعْلِيّةِ (الفِعْلُ والفاعِلُ والمفَْعُولُ
  1. Fiil Fail Meful
 8. : Harf-i Cerler ………………………………………… حُرُوفُ الجَرِّ
 9. : İsim Tamlaması ………………………………………… الإِضَافة
 10. : Sıfat Tamlaması ………………………………… الصِّفة وَالمَوْصُوفُ
  1. Sıfatı Müşebbehe 
 11. : Türeyiş Yönünden İsimler ………………… اَلْأَسمَْاءُ مِنْ حَيْثُ الْاِشْتِقَاقُ
  1. Camid ve Müştak İsimler
  2. Okuma Parçası
 12. : Sahih Fiillerin Çekimleri ………………… تَصْرِيفُ الْأفْعالِ الصَّحِيحَةِ
 13. : Fiillerde İ‘râb ……………………………………… إِعْرَابُ الأَفْعَالِ
 14. : Beş İsim ve İ‘râbı …………………………… الأَسمَْاءُ الخَمْسَةُ وَإِعْرَابُهَا
 15. : Zamirler ………………………………………………… اَلضَّمَائِرُ
 16. : Soru Edatları ……………………………………… أَدَوَاتُ اْلاِسْتِفْهَامِ
 17. : İşâret İsimleri ……………………………………… أَسمَْاءُ اْلإِشَارَةِ
 18. : Haberin Öne Geçmesi ……………………… تَقَدُّمُ الخَْبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَأ
 19. : İnne ve Benzerleri …………………………………… إِنّ وَأَخَوَاتُهَا
 20. : Kâne ve Benzerleri ………………………………… كَانَ وَأَخَوَاتُهَا
 21. : Mezîd Fiiller/ ……………………………………… الأَفْعَالُ الْمَزِيدَة
 22. : Haber Türleri/ ………………………………………… أَنْوَاعُ الخَْبَر
 23. : İsm-i Mevsûl/ …………………………………… الاِسْمُ الْمَوْصُولُ
 24. : İlletli Fiiller ve Çekimi/ …………………… الأَفْعَالُ الْمُعْتَلَّةُ وَتَصْرِيفُهاَ
 25. : Nâibü’l-Fâil/ ………………………………………… نَائِبُ الْفَاعِلِ
 26. : el-Mef‘ûlü Fîh: Zaman ve Mekân Zarfları/ ………… الْمَفْعُولُ فِيهِ
 27. : el-Mef‘ûlü’l-Mutlak/ …………………………… الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ
 28. : el-Mef‘ûlü Leh/ ……………………………………… الْمَفْعُولُ لَهُ
 29. : Atıf ve Edatları/ ………………………………… العَطْفُ وَحُرُوفُهُ
 30. : Hâl ve Türleri/ ……………………………………… الحَالُ وَأَنْوَاعُهُ
 31. : Sayı Ve Temyîzi ………………………………… اَلأَعْدَادُ وَتَمْيِيزُهَا
 32. : İsim ve Fiil Cümlelerinde Olumsuzluk …اَلنَّفْيُ فِي الجُْمَلِ الاِسمِْيَّةِ والْفِعْلِيَّةِ
 33. : İstisnâ ………………………………………………… الاِسْتِثْنَاءُ
 34. : Mukārabe, Recâ ve Şurû Fiilleri …… أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ وَالشُّرُوعِ
 35. : Şart Edatları ve Cevaba “Fâ” Harfinin Gelmesi  …. جَزْمُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ
 36. : Gayr-i Munsarif …………………………………… غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ
 37. : Te’kîd ………………………………………………… التَّأْكِيدُ
 38. : Bedel  …………………………………………………البدل ı
 39. : Taaccüp Üslûbu ………………………………… أُسلُوب التَّعَجُّب
 40. : Münâdâ ……………………………………………… المُنَادَى

İlgili Makaleler