Açıköğretim Arapça Dersleri

 1. : Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri  …أَنْواعُ الْكَلِمَة وَالجُْمْلةِ فِي اللغَةِ العَرَبِيّةِ
 2. Cinsiyet Yönünden İsimler (Müzekker-Müennes)  ……المذَُكَّرُ وَالمؤَُنَّث
 3. Sayı Yönünden İsimler (Müfred-Tesniye-Cemi)  …المفُْرَدُ والمثَُنّى والجَمْعُ
  1. Müfred Tesniye Cemi
 4. Belirlilik Yönünden İsimler (Marife-Nekra)  ……… المعَْرِفَة والنكرَة
  1. Marife Nekra
 5. İ‘râb Yönünden İsimler …………………………… إعْرَابُ الأسمْاءِ
 6. İsim Cümlesinin Ögeleri  ………… عَناصِرُ الجُمْلَةِ الاِسمِْيّةِ (الْمُبْتَدَأ وَالخَبَرُ
  1. Mübteda Haber
 7. Fiil Cümlesinin Ögeleri  … عَناصِرُ الجُمْلَةِ الفِعْلِيّةِ (الفِعْلُ والفاعِلُ والمفَْعُولُ
  1. Fiil Fail Meful
 8. Harf-i Cerler ………………………………………… حُرُوفُ الجَرِّ
 9. İsim Tamlaması ………………………………………… الإِضَافة
 10. Sıfat Tamlaması ………………………………… الصِّفة وَالمَوْصُوفُ
  1. Sıfatı Müşebbehe 
 11. Türeyiş Yönünden İsimler ………………… اَلْأَسمَْاءُ مِنْ حَيْثُ الْاِشْتِقَاقُ
  1. Camid ve Müştak İsimler
  2. Okuma Parçası
 12. Sahih Fiillerin Çekimleri ………………… تَصْرِيفُ الْأفْعالِ الصَّحِيحَةِ
 13. Fiillerde İ‘râb ……………………………………… إِعْرَابُ الأَفْعَالِ
 14. Beş İsim ve İ‘râbı …………………………… الأَسمَْاءُ الخَمْسَةُ وَإِعْرَابُهَا
 15. Zamirler ………………………………………………… اَلضَّمَائِرُ
 16. Soru Edatları ……………………………………… أَدَوَاتُ اْلاِسْتِفْهَامِ
 17. İşâret İsimleri ……………………………………… أَسمَْاءُ اْلإِشَارَةِ
 18. Haberin Öne Geçmesi ……………………… تَقَدُّمُ الخَْبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَأ
 19. İnne ve Benzerleri …………………………………… إِنّ وَأَخَوَاتُهَا
 20. : Kâne ve Benzerleri ………………………………… كَانَ وَأَخَوَاتُهَا
 21. : Mezîd Fiiller/ ……………………………………… الأَفْعَالُ الْمَزِيدَة
 22. Haber Türleri/ ………………………………………… أَنْوَاعُ الخَْبَر
 23. İsm-i Mevsûl/ …………………………………… الاِسْمُ الْمَوْصُولُ
 24. İlletli Fiiller ve Çekimi/ …………………… الأَفْعَالُ الْمُعْتَلَّةُ وَتَصْرِيفُهاَ
 25. Nâibü’l-Fâil/ ………………………………………… نَائِبُ الْفَاعِلِ
 26. el-Mef‘ûlü Fîh: Zaman ve Mekân Zarfları/ ………… الْمَفْعُولُ فِيهِ
 27. el-Mef‘ûlü’l-Mutlak/ …………………………… الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ
 28. el-Mef‘ûlü Leh/ ……………………………………… الْمَفْعُولُ لَهُ
 29. Atıf ve Edatları/ ………………………………… العَطْفُ وَحُرُوفُهُ
 30. Hâl ve Türleri/ ……………………………………… الحَالُ وَأَنْوَاعُهُ
 31. Sayı Ve Temyîzi ………………………………… اَلأَعْدَادُ وَتَمْيِيزُهَا
 32. İsim ve Fiil Cümlelerinde Olumsuzluk …اَلنَّفْيُ فِي الجُْمَلِ الاِسمِْيَّةِ والْفِعْلِيَّةِ
 33. İstisnâ ………………………………………………… الاِسْتِثْنَاءُ
 34. Mukārabe, Recâ ve Şurû Fiilleri …… أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ وَالشُّرُوعِ
 35. Şart Edatları ve Cevaba “Fâ” Harfinin Gelmesi  …. جَزْمُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ
 36. Gayr-i Munsarif …………………………………… غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ
 37. Te’kîd ………………………………………………… التَّأْكِيدُ
 38. Bedel  …………………………………………………البدل ı
 39. : Taaccüp Üslûbu ………………………………… أُسلُوب التَّعَجُّب
 40. Münâdâ ……………………………………………… المُنَادَى
 

 

Bir yanıt yazın