Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

ARAPÇA SIFAT TAMLAMASI ÖRNEKLERİ

ARAPÇA SIFAT TAMLAMALARI ÖRNEKLERİ يَوْمٌ بَارِدٌ :soğuk gün يَوْمٌ غَائِمٌ :bulutlu gün كَلَامٌ فَارِغٌ :boş söz طَالِبٌ رَاغِبٌ :istekli öğrenci نَجَّارٌ مَاهِرٌ :yetenekli marangoz جَبَلٌ شَاهِقٌ :yüksek da saf altın ذَهَبٌ خَالِصٌ قَوْلٌ وَاضِحٌ : açık söz سَعْيٌ بَاطِلٌ : boş çaba سَيْفٌ حَادٌ : keskin kılıç مِعْطَفٌ رَخِيصٌ : ucuz palto قَمِيصٌ وَسِخٌ : kirli gömlek عَامِلٌ جَدِيدٌ : yeni işçi مَقَالٌ طَوِيلٌ : uzun makale رَجُلٌ سَمِينٌ : şişman adam وَلَدٌ نَحِيفٌ :...

Muzaf – Muzafun İleyh İSİM TAMLAMASI

Arapça İsim Tamlaması Muzaf - Muzafun İleyh İSİM TAMLAMASI (Muzâf-Muzâfun İleyh) Birbirinin manasını tamamlamak üzere iki ismi yanyana getirmekle yapılan terkiptir. Arapça’da bu isimlerden baştakine muzâf, ikincisine muzâfun ileyh, meydana gelen terkibe de izâfet terkibi denir. İzâfet terkibi Türkçe’ye çevrilirken genellikle önce muzâfun ileyh sonra muzâf tercüme edilir. Muzâfun ileyh bağlanırken ..ın, in, ..un, ün takısı alır. Muzâf cümledeki yerine göre hareke...

Arapçada İsim ve Tanıma Yolları

Arapçada İsim ve Tanıma Yolları İnsan, hayvan, bitki veya cansız varlıklara ad olan, içerisinde zaman eylem bulundurmayan kelimelerdir. İsmi Tanıma Yolları İsimler harfi cer alırlar Kapalı ta alırlar ة Tenvin alırlar Harfi tarif el takısı ال alırlar Önlerine nida harfi gelebilir Kendilerinden bahsedilmekle isim oldukları anlaşılır. Müsned ileyh olarak.

Sarf Nedir ? Tanımı

Sarf Nedir ? Tanımı Sarf الصرف  Kelime bilgisi : Kelime yapılarını ve istenilen manayı elde edebilmek çin aktarıldığı farklı vezinlerde , kelime üzerinde meydana gelen değişimleri inceleyen ilim dalıdır. Tasrif: Bir ismin veya fiilin bir şekilden başka bir şekle dönüşmesidir. Fiillerin tasrifi maziden muzariye , muzariden emre vb yollarla olurken isimlerin tasrifi tesniye , cemi, ismi tasgir, ismi mansub vb...

İDGÂM Sarf Arapça Kelime Bilgisi

İDGÂM (الإدغام): Aynı iki harf yan yana gelirse, kolay okuyup yazmak için, bu iki harfi bir harf olarak yazıp, şeddelemeye denir. Aynı cinsten olan iki harfin birincisi sâkin, ikincisi harekeli olunca: مَسْسٌ - مَسٌّ                 مَدْعُوْوٌ - مَدْعُوٌّ                         Aynı cinsten olan iki harf idgâm yapılırken, bu iki harften önceki harf sahih olup, harekesi sükûn ise, idgam yapılan harfin harekesi sakin harfe verilir: يَمْدُدْ...

İBDAL

İBDAL Bir harfin yerine başka bir harf getirmektir. Sahih harfin yerine başka bîr sahih harf, illet harfinin yerine sahih harf, sahih harfin yerine illet harfi veya ،İlet harfinin yerine başka bir illet harfi getirmek suretiyle yapılır. İBDÂL (الإبدال): Bir harfi başka bir harfin yerine getirmektir. İllet harfinin, başka bir illet harfine çevrilmesi: قَوَلَ - قالَ                                               İllet harfinin hemzeye çevrilmesi veya hemzenin...

İ’lal – İlal Çeşitleri Kalb İskan ve Hazif

İlal İlet harflerinin kolaylık için değiştirilmesine ilal denir İ’LÂL (الإعلال): İllet harfleri denilen elif, vâv, yâ (ا، و، ي) harflerini kaldırmak (الحذف hazf), veya harekesini atmak (الإسكان iskân) veya başka bir illet harfine çevirmek (القلب kalb) suretiyle değiştirmek demektir. İ’lâl üç yolla olur: Hazf: İllet harfini atmakla yapılan i’lâldir. İlletli olan kelimeler başında, ortasında veya sonunda olmak üzere üçe ayrılır: Baştan...

Câmid İsimler

Arapçada isimler, türemişlik bakımından ikiye ayrılır. 1. Tanım Câmid İsimler: Konulduğu özgün biçimini koruyan ve başka bir kelimeden türememiş olan isimlere bu ad verilir. Sözgelimi مَاء، شَجَرَة، فَرْع، أَرْض، عَيْن isimleri biçimsel yönden özgün, yani başka bir kelimeden türememiş câmid isimlerden birkaçıdır. 2. Tanım Câmid İsimler - Mevsuf İsimler Konulduğu özgün biçimini koruyan ve başka bir kelimeden türememiş olan isimlere...

Nakıs Fiiller 3

 Nakıs Fiiller 3 Nakıs fiil: Son harfi illetli harf olan fiildir.  دَعَا ، رَمَى ، نَسِىَ  gibi fiiller nakıs fiiller grubuna girmektedir. Genel olarak nakıs fiillerin mazi ve muzari çekiminde 3 tip fiil ile karşılaşırız: 1- Mazide orta harfi üstün, muzaride orta harfi ötre olanlar: دَعَا يَدْعُو  gibi. 2- Mazide orta harfi üstün, muzaride orta harfi esre olanlar: رَمَى يَرْمِى  gibi. 3- Mazide...

Nakıs Fiiller 2

Nâkıs Fiiller Fiillerin asıl hallerinden 'Lamel Fiil'i (asli harflerden sonuncusu) "vav"(و) yada "ya"(ى) illet harflerinden biri olan fiillere Nâkıs Fiil denir. 1) vav'i Nâkıs Fiiller Mazide son harfi 'elif'(ا), Muzaride son harfi 'vav'(و) dır. دَعَا / يَدْعُو  ،  شَكَا / يَشْكُو  ،  تَلا / يَتْلُو  ،  مَحَا / يَمْحُو  ،  عَفَا / يَعْفُو Mazi Fiil Çekimi; دَعوْا دَعَوْنَ دَعَوْتُمْ دَعَوْتُنَّ   دَعَوَا دَعَتَا دَعَوْتُمَا دَعَوْتُمَا دَعَوْنَا دَعَا دَعَتْ دَعَوْتَ دَعَوْتِ دَعَوْتُ Muzari Fiil Çekimi; يَدْعُونَ يَدْعُونَ تَدْعُونَ تَدْعُونَ   يَدْعُوَانِ تَدْعُوَانِ تَدْعُوَانِ تَدْعُوَانِ نَدْعُو يَدْعُو تَدْعُو تَدْعُو تَدْعِينَ اَدْعُو Muzari halleri cezim yapılırken...

Kane ve Benzerleri 4

Kane ve Benzerleri İnne gibi harf değil, fiillerdir. Fiil başına gelince yardımcı fiil, isim cümlesi başına gelince nâkıs fiil olur. Normalde bir fiilden sonra fail ve meful gelir. Kane den sonra isim ve haber gelir. İsim cümlesinin mübtedasını ismi, haberini de haberi yapar. Kane'nin ismi 'merfu', haberi 'mensub' dur. Nâkıs fiilleri aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz; - كَانَ - إِنْ ، لَا ، مَا ،...

Camid Fiiller الافعال الجامدة

Camid Fiiller: Yalnızca bir zamanı veya bir veya birkaç şahsı bulunan fiillere camid filler  = donuk Fiiller denir. الافعال الجامدة 1 Sadece Mazi Siygasında Olan Camid Fiiller عسى ليس نعم بئس سا ء 2 Muzari Siygada Olan Camid Fiiller يهيط bağırır inler gürültü yapar şamata yapar 3 Emir Siygada Olan Camid Fiiller هلم هات تعال هب 4 Bunların Dışında Olan  Camid Fiiller Medih Fiilleri Teaccüb...

Ecvef Fiil 2

Ecvef Fiiller Mazi Fiillerden 'Aynel Fiil'i (ikinci harfi) 'elif'(ا) olan fiillere Ecvef Fiil (الفِعْلُ الأَجْوَفُ) denir. Ecvef fiillerin asıl hallerinde aynel fiil olarak 'vav'(و) yada 'ya'(ى) illet harflerinden biri olup, fiil mazi hale dönüşürken bu harf 'elif'(ا) halini alır.   1) Vav'i Ecvef Fiiller Mazide orta harfi 'elif'(ا), Muzaride orta harfi 'vav'(و) dır. قَالَ / يَقُولُ  ،  كَانَ / يَكُونُ  ،  زَارَ / يَزُورُ ...

RUBAİ MEZİD FİİLLER

RUBAİ MEZÎD FİİLLER  RUBÂÎ MEZÎD FİİLLER Rubâî mücerrede harf ilâvesiyle kurulan fiillere rubâî mezîd fiiller denir. Rubâî mezîd’in üç bâbı vardır. Onlar da şunlardır:   Masdar Muzâri Mâzî     تَفَعْلُلاً يَتَفَعْلَلُ تَفَعْلَلَ     تَدَحْرُجاً يَتَدَحْرَجُ تَدَحْرَجَ     yuvarlanmak yuvarlanıyor yuvarlandı     اِفْعِنْلاَلاً يَفْعَنْلِلُ اِفْعَنْلَلَ     اِحْرِنْجاَماً يَحْرَنْجِمُ اِحْرَنْجَمَ     toplanmak toplanıyor toplandı     اِفْعِلاَّلاً يَفْعَلِلُّ اِفْعَلَلَّ     اِقْشِعْراَراً يَقْشَعِرُّ اِقْشَعَرَّ   çok ürpermek çok ürperiyor çok ürperdi                             1) TEDAHRECE (تَدَحْرَجَ) BÂBI Masdar Muzâri Mâzî تَفَعْلُلاً يَتَفَعْلَلُ تَفَعْلَلَ تَدَحْرُجاً يَتَدَحْرَجُ تَدَحْرَجَ yuvarlanmak yuvarlanıyor yuvarlandı   … تَزَلْزَلَ     sallandı  دَحْرَجَ  fiilinin başına تَ harfinin ilavesiyle yapılır.  (دَحْرَجَ) bâbının mutâvaatını (dönüşlülüğünü) ifade eder: دَحْرَجْتُ الْكُرَةَ فَتَدَحْرَجَتْ. Topu yuvarladım o da yuvarlandı. Bu bâbın meçhûlu yoktur. 2) İF’İNLÂL (اِفْعِنْلاَلاً) BÂBI Masdar Muzâri Mâzî اِفْعِنْلاَلاً يَفْعَنْلِلُ اِفْعَنْلَلَ اِحْرِنْجاَماً يَحْرَنْجِمُ اِحْرَنْجَمَ toplanmak toplanıyor toplandı       -Rubâî mücerrede iki harf eklenmesiyle إفْعِنْلاَلٌ  bâbı yapılır. -Burada  حَرْجَمَ(topladı) fiilinin başına bir hemze, ayne’l-fiil...

Arapçada Alem İsimler

Arapçada Alem İsimler İSİM (ALEM) OLANLAR Özel isimler içinde şu gruba girenler gayr-i munsariftir ve hiçbir şekilde esre almazlar: 1-Yabancı dilden arabçaya giren özel isimler: اَنْقَرَةُ إِسْماَعِيلُ هاَرُونُ إِسْراَئِيلُ آدَمُ لَنْدَنُ رَمْسِيسُ يَعْقُوبُ إِبْراَهِيمُ بَرْلِينُ    Not: İkinci harfi sukûn (cezm ya da uzatma) olan üç harfli alemler bu kaideden hariçtir ve tenvin ya da esre alabilir: نُوحٌ لُوطٌ هِنْدٌ مِصْرٌ هُودٌ 2-Müennes Özel isimler: Bu isimlerin sonunda müenneslik alameti olsun olmasın değişmez. Ayrıca sonunda müenneslik alâmeti bulunan erkek isimleri de...

Arapça irab (merfu mansub mecrur) konusu

Arapça irab (merfu mansub mecrur) konusu İ‘RÂB YÖNÜNDEN İSİMLER İki, üç ve dördüncü ünitelerde isimler cinsiyet, sayı ve belirlilik yönlerinden ele alınmıştı. Bu ünite kapsamındaysa onlar, cümledeki yerlerine göre sonlarında meydana gelen değişikler bağlamında mercek altına alınacaklar. Bilindiği üzere insanlar kavramlar aracılığıyla düşünürler. Bir konunun en ince ayrıntısına kadar anlaşılması onun kavramsal çerçevesinin kusursuz çizilmesine bağlıdır. Söz konusu amaç doğrultusunda konuya...