Mutel Fiiller

  Mutel Fiil Arapçada içerisinde illet harfi bulunan fiillere illetli fiil anlamında mutel fiil denir. Aslî harflerinden biri veya ikisi illet harfi olan fiildir. Mu’tel fiiller dörde ayrılır:   Misal Fiil (الفعل الميثال) Aslî harflerinden ilki ilki “vav” (و) veya “ya” (ي) olan fiildir. Vav’lı olanlara “el-misâlu’l-vâvî” (المثال الواوي) وهب         وقف         ورِثَ Yâ’lı olanlara “el-misâlu’l-yâî” (المثال اليائي) denir. يبِسَ         يقِظ         يَتُمَ Ecvef Fiil (الفعل الأجوف) Ortadaki harfi illet harflerinden biri olan...

Arapçada İlletli Harfler

Arapçada İlletli Harfler Arapçada İlletli Harfler Arapçada illetli harfler şunlardır: ا، و ،ي Bu harflere arapçada illetli harfler denmesinin nedeni, fiil çekimlerinde veya isimlerde meydana gelen harf değişimlerinde bu harflerin diğer harflerden farklı hareket etmesidir. Örneğin, كتب fiili içerisinde illetli harf bulunmayan mazi (geçmiş) zamanlı bir sahih fiildir. Bu fiil muzariye (geniş zaman) dönüştüğünde başına muzara harfi alarak normal harf sıralamasında varlığını sürdürür. Yani...

Salim Fiil

  Salim Fiil Asli harflerinde illet harflerinden (ا،و،ي) biri, hemze ve şedde bulunmayan fiillere Salim Fiil denir. Salim fiil genelde üç harften oluşur. Üç harften oluşan fiillere aynı zamanda “sülasi fiiller” denir. Mazi (geçmiş zaman) ve Muzari (geniş zaman) şahıs çekimlerinde orta harfinin hareke değişikliğine göre bu üç harfli fiiller altı adet farklı çekim karakteri oluştururlar. Aşağıdaki tabloda göreceğiniz üzere bu...

Aksam-ı Seba

Aksam-ı Seba Aksam-ı Seba Aksam-ı Seba “yedi kısım” demektir. Bu terim Arapça Dil Bilgisinde fiil türlerini anlatmak için kullanılır. Arapçada fiiller Aksam-ı Seba başlığı altında, asli harflerinin çeşidine göre yedi ayrı kısımda incelenirler. Öncelikle fiiller, asli harflerinde “illetli harfler” bulunup bulunmamasına göre iki ana kısma ayrılır. İçerisinde illetli harf bulunmayan fiillere “sahih fiiller“; içerisinde illetli harf bulunan fiillere “mu’tel fiiller” denir. 3 kısım...

ARAPÇA MUTTASIL ZAMİRLER

ARAPÇA MUTTASIL ZAMİRLER   Kelimeye bitişik zamire muttasıl zamir denir. Muttasıl zamir fiile birleştiği gibi isimlerin ve (harf-i cer gibi) harflerin de sonuna birleşir. Fiillerin sonuna birleşen şahıs zamirleri o cümlenin fâili olur. Şimdiye kadar gördüğümüz mâzî fiillere birleşen zamirler hep fâil muttasıl şahıs zamirleridir. Örneğin; كَتَبْناَ (Biz yazdık) ve كَتَبْتُ (Ben yazdım) fiilindeki تُ  ve ناَ zamirleri fâildir. Halbuki fâilin harekesi merfû (zamme) hükmündedir. Ancak zamirler mebnî olduklarından mahallen merfûdurlar (son...

Müennes Müzekkerlik – Müzekkker Müenneslik Arapça

İSİMLERDE ERKEKLİK VE DİŞİLİK: İsimler, müzekker (erkek) ve müennes (dişi) olmak üzere iki kısma ayrılır: 1) Müzekker İsim: Canlı varlıkların erkeklerine veya gramer bakımından müzekker (erkek) kabul edilen yani kendisinde dişilik alâmeti bulunmayan cansız varlıklara verilen isimdir. Örnekler: خاَلٌ : Dayı, دِيكٌ : Horoz, كِتاَبٌ : Kitap, دَرْسٌ : Ders, مِصْباَحٌ : Lamba, شَعْرٌ : Saç 2) Müennes İsim: Canlı varlıkların dişilerine veya gramer bakımından dişi kabul edilen (kendisinde dişilik alâmeti bulunan) cansız varlıklara verilen isimdir. Örnekler: خاَلَةٌ : Teyze, ٌ دَجاَجَة :...

Kameri ve Şemsi Harfler

Kamerî ve Şemsî harfler Arap alfabesinde harfler iki çeşittir: 1- Kamerî harfler 2- Şemsî harfler. 28 harfin 14 tanesi Kamerî, 14 tanesi de Şemsî harflerdir. Harflerin bu şekilde adlarının bilinmesi, isim cinsi kelimelerde kelimenin başına harf-i tarif denen “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam”ın ( ل ) okunup okunmayacağını belirler. Kameri harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال...

Mahreç Nedir?

Arap Harflerinin Mahreçleri Arap Harflerinin Mahreçleri Mahreç Nedir? Mahreç, “çıkış yeri” demektir. خرج (ha-ra-ce) yani “çıkmak” kökünden türemiştir. Arap harflerinin doğru telaffuzu için ses çıkış noktaları tek tek belirlenmiş ve bu ses çıkış noktalarına”mahreç” adı verilmiştir. Arap harflerinin mahreçleri Kuran’ı Kerim’in doğru okunması ve doğru telaffuzu açısından hassas bir konudur. Arap alfabesinin doğru seslendirilmesi için tespit edilmiş 17 adet mahreç bulunmaktadır. Harflerin Mahreçleri 1- Birinci...

Arap Harflerinin Mahreçleri

Arap Harflerinin Mahreçleri Arap Harflerinin Mahreçleri Mahreç Nedir? Mahreç, “çıkış yeri” demektir. خرج (ha-ra-ce) yani “çıkmak” kökünden türemiştir. Arap harflerinin doğru telaffuzu için ses çıkış noktaları tek tek belirlenmiş ve bu ses çıkış noktalarına”mahreç” adı verilmiştir. Arap harflerinin mahreçleri Kuran’ı Kerim’in doğru okunması ve doğru telaffuzu açısından hassas bir konudur. Arap alfabesinin doğru seslendirilmesi için tespit edilmiş 17 adet mahreç bulunmaktadır. Harflerin Mahreçleri 1- Birinci...

Hemzenin Yazılış ve Okunuş Kuralları

 Elif’in harekeli şekline hemze denir. Diğer harflerden farklı olarak hemzenin başta, ortada ve sonda yazılışında bazı kurallar vardır. Bazen hemzeyi eliften ayırt etmek için elifin üzerine veya altına أَ إِِ أُ   şeklinde ء    işareti konur. Hemzenin Yazılış ve Okunuş Kuralları     Hemze’nin başta yazılışı Hemzenin harekesi fetha ya da zamme ise elifin üstüne, kesre ise elifin altına yazılır: اُذُنٌ  – اِمْرَأَةٌ  – اِماَمٌ    – أَخَذَ –  أُخِذَ – أَكَلَ Hemzenin ortada...