Açıköğretim Arapça Dersleri

Açıköğretim Arapça Dersleri

 

Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri – Aöf İlahiyat Arapça Dersleri (1)

 

Arapçada Müfred-Tesniye-Cemi SAYI YÖNÜNDEN İSİMLER – Aöf İlahiyat Arapça Dersleri (3)

 

Arapçada Müzekker-Müennes – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (2)

 

Arapçada Marife Nekre – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (4)

 

Arapçada İrab Merfu-Mansub-Mecrur – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (5)

 

Mübteda Haber – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (6)

 

Harfi Cerler – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (7)

 

Muzaaf Muzaafun İleyh – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (8)

 

Sıfat Mevsuf – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (9)

 

Camid ve Müştak İsimler – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (10)

 

İsmi Fail – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (11)

 

İsmi Meful – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (12)

 

Sıfatı Müşebbehe- AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (13)

 

İsmi Zaman İsmi Mekan – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (14)

 

İsmi Alet – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (15)

 

Mübalagalı İsmi Fail – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (16)

 

İsmi Tafdil – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (17)

 

İsmi Tasgir – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (18)

 

Esmaul Hamse ve İrabı – Beş İsim ve İrabı AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (19)

 

Arapçada Zamirler

 

Munfasıl Zamirler

 

Muttasıl Zamirler

 

Arapçada Soru Edatları Soru Harfleri

 

Arapçada İşaret İsimleri

 

ARAPÇADA HABERİN ÖNE GEÇMESİ

 

İnne ve Kardeşleri İNNE VE BENZERLERİ

 

Kane Ve Kardeşleri – Kane Ve Benzerleri

 

MEZİD FİİLLER ve Babları

 

Arapaçada HABER TÜRLERİ

 

İSM-İ MEVSÛL Arapçada İsmi Mevsuller

 

İLLETLİ FİİLLER

 

NÂİBU’L-FÂİL Araçada SÖZDE ÖZNE

 

Arapça Zaman ve Mekan Zarfları

 

MEF‘ÛLÜ MUTLAK

 

MEF‘ÛLÜN LEH

 

Arapça Kelimer Kelimeler ve Deyimler