Lâzım Mebnî Kelimeler ve Çeşitleri

I- Lâzım Mebnî (المبنى اللازم)
II- Arız Mebnî (ر المبنى العارض

1 Lazım Mebnî (المبنى اللأزم ): Hiç bir durumda sonu değişmeyen kelimedir. Lazım mebnî kelimeler üçe ayrılır:


A. Lâzım Mebnî isimler: 

l-Zamîrler,

2-İsm-i işaretler,

3- İsmi mev-sûller

4-Şart isimleri

5-îstifhâm (soru) isimleri

6-Bazı kinayeler (belgisiz sıfatlar),

7-Lazım Mebni zarflar,

8-Fiil isimleri

9-Savtlar (taklit edilen sesler)


B Lazım Mebnî Fiiller:

1-Mâzî,

2-Emir
C-Lâzım Mebnî Harfler: Bütün harfler


2 Ârız Mebni (المبنى العارض): Normalde mu’rabken bazı şartlarla
1- Mu‘rab: جاء الرجل، رايت لرجل، اثنيت على لرجل
2- Mebnî: لأ رجل في الدار، يا رجل
Yukarıdaki ilk üç cümlede (الرجل) kelimesi mu’rabken, umûmî
olumsuzluk bildiren لآ nın ismi olunca feth üzere mebnî, münâdâ olunca zamme üzere mebnî olmuştur.

Arızı Mebni