Nahiv

Murab Çeşitleri Nelerdir ?

Mu‘rab kelime iki kısımdır;

birincisi refi (ötreliği), nasbi (üstünlüğü), cerri (kesreliği) ve tenvini kabul eden munsarıf;

İkincisi kesreyi ve tenvini kabul etmeyen ğayr-ı munsanftır

Mebnîlikte kullanılan kavramlar feth, zamm ve kesr, mu’rablıkta kullanılan tabirler fetha, zamme ve kesradır.

Merfû, mansûb ve mecrûr tabirleri de mu‘rab kelime­ler için kullanılan ifadelerdir.

İ‘râbı harf veya hareke olan isimlerde i‘râb şekilleri için ref, nasb ve cerr fiili muzârilerde ref nasb ve cezm kavramıları kullanılır.

İlgili Makaleler