Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Nahiv Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri

Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri

575

Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri


 1. Zamirleri fiillerle birleşine mef‘ûlün bih, hurûfu ve Benzerleri) ile bileşince, ismi olarak mansûb إن) muşebbehe bi’l-fül muttasıl zamir olurlar:

(ه، هما، هم… )  


 هل كلمكم الوزير؟     Bakan sizinle konuştu mu
انك فاضل . .    Gerçekten sen faziletli bir kimsesin
2 Nunuul Vikaye (nunul imad)  fiille birleştiğinde kendisinden evvel bir nun ( ى)Mütekelüm yası
denir (نون الوقاية) getirilir. 

Bu nuna nunul vikâye (ن)  .

Arkadaşım bana ikramda bulundu  اكرمني صدقي 

لأ تكلمونى  !    Benimle konuşmayın
(نون العماد). Ayrıca nunul imad da denir  


3 – Bazen kesre ile yetinerek mutekellim yası düşebilir


 لاً تكلمون ( لاً تكلمونى! ) ! Benimle konuşmayın

4.Mutekellim yâsı ef‘âlu’l-hamse (muzarisi nunlu beş siyga) ile birleşince, bu siygaların nunları düşebilir
: يضرباننى > يضربانى. . ikisi beni dövüyor
يضربوننى، يضربونى. . Beni dövüyorlar
تضربيننى |> تضربينى. . (. Beni dövüyorsun (müe
5.  Yukanda da bahsedildigi gibi muşebbehe bil fiil ile bileşince İsm-i olarak mansûb muttasıl zamir olurlar

zamirleri hurûfu (ه، هما، هم… ) 5
انه. ،… انها… ،كأنك… ،لكنك… ،ليتني… ،لعلنا…

 

 

5- a (لكَّن)، (كأَّن )، (أَّن)، إَّن)   mütekellim yâsı ile birleştiklerinde nûnu’l-vikâye alabilirler de, almayabilirler de
إننى > إنى،   

أننى > أنى 

 كأننى > كأنى

، لكننى > لكنى 


 5-b ( لعل) ve ( ليت )  ise nûnu’l -vikâye’yi alırlar 

لعل > لعلنى

    ليت > ليتنى

6. Bazen iki mansub zamir birleşebilir.: 
 

استرعاكهم الله.     Allah, seni onların himayesine verdi. 
ارينيه   Onu bana göster! (müe)

Not: ( كم)  mansub muttasıl zamirin sonuna başka bir zamir alır birleştiğinde (و) alır. 

استودعناكموه. . Sizi ona ettik emanet


 ٥ ، هما، هم 7
   ها، هما، هن
Yukarıdaki zamirlerin ha (هاء) ları  zamir  maları tesniye (ما) mimleri cemi müzekkerlik  (م)

(نّ ) cem-i muenneslik  (هاء) nın elifi ise mufred muenneslik 
   alâmetidir
ك ، كما، كم      .   8 
            ك، كما، كن
 Yukarıdaki zamirlerin(ك)  kaf lari zamir   (ما)  ları tesniye alâmeti

(م)   cem-i muzekkerlik  (ن )  cem-i muenneslik alâmetidir.

 

 

 

Önceki İçerikMerfû Muttasıl Zamirin özellikleri
Sonraki İçerikMecrûr Muttasıl Zamirlerin özellikleri