Sözlükler

er-Râid Arapça Sözlük الرائد

 

Cübran Mes’ud tarafından hazırlanmıştır. İlk defa 1964 senesinde

neşredilmiştir. el-Merca’ gibi kelimenin okunduğu üzere

tertip edilen sözlüktür. Diğer bir tabirle idgam açılmamış, örneğin

( تِكَّةٌ) kelimesi ( ت ك ك ) bölümünde değil ( ت ك ت ) bölümünde yer

almıştır. Dolayısıyla kelimenin mastarı araştırılmadan doğrudan

alfabetik harf sıralaması gözetilmiştir. Ancak mezîd ve illetli fiillerin

masdarlarına da o kelimenin başında parantez içerisinde işaret

edilmiştir. Müellif mukaddimede sözlüğünün metodu hakkında

yaptığı izahatta bunun araştırmacıya kolaylık sağladığınız

söyler 46.

Kelimelerin manaları önem sırasına göre verilmiştir. Ayrıca

sözlüğe felsefe, sosyoloji, psikoloji, eğitim, ekonomi, hukuk, matematik

ve diğer pozitif bilimlere ait yüzlerce kelime eklenmiştir.

45 Bkz. el-Bustânî Fuad Efram, el-Muncidu’l-Ebcedî, s. 1., I. Bsk., Dâru’l-

Meşrık, Beyrut, 1967.

46 Mesud Cübran, er-Râid, II. Bsk. s. 13., Beyrut, 1967.

 

Kelimelerin anlamları verilirken klasik sözlüklerde yer alan bilgiler

muhafaza edilmiş, yer yer detaylara girilerek örneklendirilmiştir.

Sözlükte yeni olarak Luis Ma’luf’in el-Muncid adlı sözlüğünde

olduğu gibi yabancı sözlüklerde kullanılan rumuzlara benzer işaretler

yer almıştır. Örneğin ( ج) rumuzunu cem’i için, ( جج) rumuzunu

cem’i cem’ için, ( م) rumuzunu müennes için, ( مث) rumuzunu

müsennâ için, ( مص) rumuzunu masdar için, ( فا) rumuzunu ism-i

fâil için, ( مف) rumuzunu ism-i mef’ul için, ( ر) rumuzunu karşılaştırma

için kullanmıştır.

Sözlüğün ikinci baskısı 1967 senesinde Beyrut’ta tek bir cilt

halinde, üçüncü baskısı da 1978 senesinde iki cilt olarak yapılmıştır.

 

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler