Sözlükler

el-Mu‘cemu’l-Vasît Arapça Sözlük المعجم الوسيط

 

‘Mısır Milli Eğitim Bakanlığı’nın rehberliğinde Arap Dil Kurumu

üyelerinden İbrâhîm Mustafâ, Ahmed Hasan ez-Zeyyât,

Hâmid ‘Abdulkâdir ve Muhammed ‘Ali en-Neccâr tarafından hazırlanmış

değerli bir sözlüktür.

Kelimenin ilk aslî harfi esas alınarak hazırlanmıştır. Kelimelerin

ikinci ve üçüncü harflerinin sıralanışı da alfabetik olarak

düzenlemiştir. Klasik sözlüklerde olmayan bir özelliği de ilmî ve

teknik terimleri, muarrab sözcükleri ihtiva etmiş olması, ayrıca

600 adet resimle zenginleştirmesidir.

Sözlükte 30.000 madde başlığı, 450 bin kelime vardır.

Yukarıda zikredilen bu sözlüklerin dışında son dönemde ilk

harf sistemine göre telif edilmiş sözlükler şunlardır:

 

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler