Sözlükler

Tâcu’l-‘Arûs Arapça Sözlük تاج العروس

 

 

Bu sözlük Muhammed b. Muhammed el-Huseyn ez-Zebîdî (ö.

 

1205/1790) tarafından telif edilmiştir. Lisânu’l-‘Arab ve el-

 

Kâmûsu’l-Muhît gibi kelimelerin son harfleri esas alınarak tertip

 

edilmiştir. Müellif el-Ezherî’nin Tehzîbu’l-Luğa ve el-

 

Fîrûzâbâdi’nin el-Kâmûsu’l-Muhît adlı eserlerinden oldukça istifade

 

etmiştir. Özellikle el-Kâmûsu’l-Muhît’in genişletilmiş hali olduğu

 

söylenir. ez-Zebîdî bu ilaveleri ‘el-mustedrek’ ve ‘min mâ

 

yustedrek aleyh’ kayıtlarıyla yapmaktadır.

 

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler