Sözlükler

ARAPÇA MESLEK VE SANAT İSİMLERİ SÖZLÜĞÜ (ARAPÇA – TÜRKÇE)

 

 

Not: İsimlerin yanında, çoğulları da bulunmaktadır.

ملاحظة: بجانب الأسماء تتواجد الجمع.

1ـ المُحَامي (المُحامَاة) / المُحَامُون :

Avukat (Avukatlık)

2ـ الحَاكم (الحَاكميّة ) / الحُكّام :

Hakim. Yargıç (Hakimlik, Yargıçlık)

3ـ الصّيدَلي (الصّيدلَة) / الصَّيادِلة :

Eczacı (Eczacılık)

4ـ الطِّب (الطِّبابَة) / الأطِبّاء :

Doktor (Doktorluk)

 5ـ النَّائِب (النِّيابة) / النُّواب :

Vekil (Vekillik)

6ـ الوَزير (الوِزَارة) / الوِزَراء :

Vezir (Vezirlik)

7ـ الخَيَّاط (الخِياطة) / ..ون :

Terzi (Terzilik)

8ـ الحَلاّق (الحِلاقَة) / ..ون :

Berber (Berberlik)

 9ـ الخَبَّاز (الخِبازَة) / ..ون :

Fırıncı (Fırıncılık)

10ـ القَاضِي ( القضاء) / القُضاة :

Kadı (Kadılık)

11ـ المُهندس (الهندسة) / ..ون :

Mühendis (Mühendislik)

12ـ الجَزّار (الجِزارَة) / ..ون :

Kasap (Kasaplık)

12ـ الحِذاء (الحَذّاء) / الأحْذِية :

Ayakkabı (Ayakkabıcı)

13ـ الصَّياد   (المَصْيَدة) / ..ون :

Avcı (Avluluk)

14ـ البَقَّال (البِقالة) / ..ون :

Bakkal (Bakkalcılık)

15ـ النَّجار ( النِّجارة) / ..ون:

Marangoz (Marangozculuk)

16ـ الشَّاعر  (الشّعر) / الشُّعَراء :

Şair (Şairlik)

17ـ الزَّبَال (الزِّبالَة) / ..ون :

Çöpçü  (Çöpçülük)

18ـ البَوَّاب/ ..ون :

Kapıcı

19ـ السَّمكري (السَّمكرة) / السَّماكِرة :

Kaportacı (Kaportacılık)

20ـ الخَضَر (الخُضري) / الخَضرَوات :

Sebzeci (Sebzecilik)

21ـ الفَاكِهة (الفَاكِهي) / ..ون :

Manav, Meyve (Meyve satan)

22ـ بَاعَ (البَائِع، البَيَّاعْ)   / البَاعَة :

Sattı (Satıcı)

23ـ السّائق (السِّيَاقَة) / السُّواق :

Şoför (Şoförlük)

24ـ المُغنِّي (الغِناء)/ ..ون :

Şarkıcı, solist (Şarkıcılık )

25ـ الخَرَّاط (الخِراطة) / ..ون :

Torna (Tornacılık)

26ـ الخَزَّاف، الفَخَّاري (الخِزافة ـ الفِخارة)/ ..ون :

Çömlekçi (Çömlekçilik)

27ـ المُوظَّف   (التَّوظيف)/ ..ون :

Memur (Memurluk)

28ـ المُعلّم، المُدرّس (التَّعليم، التَّدريس) / ..ون :

Öğretmen (Öğretmenlik)

29ـ الرّئيس (الرِّئاسَة)/ الرُّؤساء :

Başkan (Başkanlık)

30ـ رَئيسُ الجَمهُوريّة (رِئاسَةُ الجَمهوُريّة) :

Cumhurbaşkanı (C. Başkanlığı)

31ـ رَئيسُ الوُزَرَاء (رِئاسَةُ الوِزَراء) :

Başbakan (Başkanlık)

32ـ رَئيسُ البَلديّة (رِئاسَةُ البَلديّة) :

Belediye başkanı (B. Başkanlığı)

33ـ المُحافِظ   (المُحَافَظة)/ ..ون :

Vali (Valilik)

34ـ المُدير العَام (المديرية العامة)/ المُدَراء العامون :

Genel müdür(Genel müdürlük)

35ـ الجَوهري (بائع المُجوهًرات) :

Mücevherci (Mücevher satıcısı)

36ـ الُممثّل (التّمثيليّة) / المُمثلون :

Aktör, sanatçı (Sanatçılık, Sanat yapma)

37ـ الحَارِس (الحِرَاسَة)/ الحُرَّاس :

Bekçi (Bekçilik)

38ـ المُحاسِب (المُحاسَبة) / ..ون :

Muhasebeci, sayman (Muhasebecilik)

39ـ الصَّائِغ (الصِّياغَة) / صَاغَة، صُيَّاغ :

Kuyumcu (Kuyumculuk)

40ـ المُصِّور (التّصوير)/ ..ون :

Fotoğrafçı (Fotoğrafçılık)

41ـ الفَلاَّح، الزَّارِعْ (الفِلاحَة، الزِّراعَة) / الفَلاّحُون، الزُّرّاعْ :

Çiftçi (Çiftçilik)

42ـ السِّمسَار، الدّلال، العَميل (السَّمسَرة) / السَّماسِرة :

Komisyoncu (Komisyonculuk)

44ـ الخَفر (الخفارة) / خُفراء:

Nöbetçi (Nöbetçilik)

44ـ الحارس (الحِراسة) / حُرّاس :

  Bekçi (Bekçilik

İlgili Makaleler