Ana Sayfa Haber İlahiyat Haber Kız İmam Hatip Liseleri Açılmalı

Kız İmam Hatip Liseleri Açılmalı

 

 

Veli ve öğrencilerin, manevi ve ahlaki değer bağlamında güvenli bir liman olarak gördükleri için bu okulları tercih ettiklerine değinen Gökdemir, kız çocuklarının rahatlıkla okula gönderilmesini sağlamak ve ahlaki çöküntünün önüne geçmek için İmam Hatip sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

 

Yeni Eğitim sistemi 4+4+4 ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gökdemir, özellikle Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatını okumak isteyenlerden dilekçe alınmaması gerektiği, aksine bu dersleri görmek istemeyenlerden dilekçe talep edilmesi gerektiğini söyledi.

 

Şimdi de sizleri yaptığımız söyleşinin tamamı ile baş başa bırakıyoruz…

 

DİYARBAKIR’DA İMAM HATİP OKULLARININ SAYISI ÇOK AZ 
Ülkemizde İmam Hatip Liselerinin Açılış Süreci Nasıl Başladı? 
1950 yılı Londra’da yayımlanan bir gazetede Cumhuriyet döneminin kara tablosunu şöyle aktarıyordu: ‘Bir köyde cenaze namazı kıldıracak tek bir kişi bile bulunamamış ve zavallı Müslüman köylü namazı kılınmadan defnedilmiştir. Bunun üzerine halk galeyana gelmiş.’Tüm bu tepkilerin ardından 7. CHP Kurultayı’nda, sert tartışmalara sebebiyet vermiş ve halkın ‘Bizi Hıristiyan yapın’ feryadına milletvekilleri de isyan etmişlerdi. Zamanın hükümeti de Sadece 7 ilde İmam Hatip Liselileri açılmasına izin verilmişti. Diyarbakır’da 1954 yılında İstasyonda merkez İmam Hatip Lisesi olarak faaliyete başlamıştır. Bu güne kadar ülke genelinde 500’ün üzerinde İmam Hatip Liseleri halkımızın kendi imkân ve özverileri ile hizmete açılmıştır.

 

DİYARBAKIR’DA 6, BURSA’DA 22, KONYA’DA 26 TANE OKUL VAR 
Diyarbakır’da İmam Hatip Liselerinin Genel Durumu Nedir? 
Diyarbakır’ımızda 50’nin üstünde Lise vardır. İlimiz 1,5 milyon nüfusuyla Büyükşehir ve 4 merkez ilçeyi bünyesinde barındırmasına rağmen 2008 yılına kadar sadece 1(Bir) İmam Hatip Lisesi mevcuttu. 2008-2009 yılında Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 2009-2010 yılında da Kayapınar İlçesinde diğer lise öğrencileri ile beraber Yunus Emre İmam Hatip Lisesi açıldı. Diyarbakır İlimizde tüm ilçelerle beraber 6 İmam Hatip okulları mevcut iken, aynı nüfusu paylaşan Bursa da 22 tane ve Konya ilimizde 26 tane İmam hatip Liseleri vardır.

 

TEVÜCCÜH VAR OKUL YOK 
Halkımızın İmam Hatip Liselerine Teveccühü nasıldır? 

2009-2010 Eğitim ve Öğretim kayıt döneminde kat sayı engelinin kaldırılması nedeniyle halkımızın gösterdiği yoğun teveccühe binaen 1200’ü aşkın 1.sınıf öğrenci kaydı yapılmıştı. 2012-2013 Eğitim ve öğretim döneminde ise ülkemizde en çok İmam Hatipleri tercihi Erzurum’dan sonra ikinci il olarak yaklaşık 3 bin öğrenci ile Diyarbakır’dan olmuştu. Ama ne yazık ki yer olamadığından dolayı sadece 650 öğrenci kayıtları yapılmış, binden fazla öğrenci ise bu olanaklardan mahrum kalmışlardır. Bunların çoğunluğunu oluşturan kız öğrenciler yer bulamamaktan kendi evlerinde eğitimden uzak kalmışlardır. Bunun vebali ve sorumluluğu geçmişte Milli eğitim camiasının liyakatsiz bürokratları ve İmam Hatip liselerine duyarsız siyasi yetkililerdir. Bölgenin en büyük kenti ve önemli yerleşim merkezi olan ilimizde sosyal ve siyasal hareketliliğin yoğun olduğu bir ortamda halkımızın özüne dönmesi, milli ve manevi değerleri özümsemesinden dolayı velilerimizin İmam Hatip Liselerine teveccüh göstermesi takdire şayan olarak görüyoruz.

 

İMAM HATİP OKULLARI YOZLAŞMANIN ÖNÜNÜ ALIR 
İmam Hatip Liselerinin Ahlaki Yozlaşma karşısında ne gibi bir işlevi vardır? 

Ne yazık ki; toplumda düzen bozan ve ifsat etmeye yönelik faaliyetler hız kazanmıştır. Özellikle ahlaki çöküntü gittikçe artmaktadır. Halkımız bu ahlaki yozlaşmaya dur demek için çareler aramaktadır. Onlarca Velinin, İmam Hatip Lisesini tercih etmesindeki en önemli husus, bu okulları çocukların geleceği ve gelişimi için manevi ve ahlaki değer bağlamında güvenli bir liman olarak görmeleridir. Bu Okulların sayılarının artması bu yozlaşmanın önünü alabilmektedir.

 

KIZ İMAM HATİP LİSELERİ AÇILMALI 
Bölgemizde Kız Çocuklarımızın okullaşma durumu nedir? 

Özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanının eşi olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının defalarca ‘Haydi kızlar Okula’, ‘Anne-Kız Okuldayız’ adı altında yürütülen onlarca kampanyaya rağmen özellikle bölgemizde halkımızın kültürel değerlerini ve inançlarını dikkate almayan bu tür uygulamalar, rağbet görmemiştir. Özellikle kız çocuklarımızın eğitim durumunun diğer illere nazaran geride kalması bunu ispatlamaktadır. Bizler duyarlı Sivil Toplum Kuruluşları olarak çözümün adresini; kız çocuklarımızın gelenek ve görenekleri ile inananlarını ortak bir payda da buluştuğu halkın değerlerini dikkate alan uygulamalarda görüyoruz. Halkımızın inançları gereği kız çocuklarını okutması için buldukları tek alternatif kız İmam Hatip Liseleridir.

 

MÜFREDAT İNANÇ DEĞERLERİMİZLE ÇATIŞMAKTADIR 
Kız Çocuklarımızın Eğitiminin Önündeki En Büyük Engel Nedir? 

Halkımız dinine bağlı mütedeyyin bir kitleden oluşmaktadır. Kuran’ın emirlerine bağlıdır. Bu anlamda çocuklarını okuturken edep ve haya duyguları içerisinde İslam’ın öngördüğü bir örtü ile örtünüp okula gönderilmesini istemektedir. Maalesef sistem çocuklarımızın bu şekli ile eğitim almalarına engeller koymaktadır. Özellikle ilköğretimden sonra eğitime ara vermesinin en büyük nedeni kız çocuklarımızın okula örtülü olarak gitmelerini engellemeleridir. Ayrıca eğitim müfredatımızın inanç değerleri ile çatışmasıdır. Müfredatın değişmesi gerekir ve Karma eğitimden de vaaz geçilmesi lazımdır. 

KIZ YURTLARI YAPILMALI 
Kırsal Kesimdeki Kız Çocuklarımızın Eğitim İmkânlarından Yararlanabilmesi İçin Neler Yapılabilir? 

Ülkemizde İmam Hatip öğrencilerinin yüzde 40’ı yurtlarda kaldığı halde, ilimizde bu oran yüzde1’i ancak karşılamaktadır. Özellikle bölgemizde kız çocuklarının okullaşma oranının arttırılması için mutlaka kız yurtları yapılması gerekmektedir. Özellikle İslami duyarlılığa sahip sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Barınma, sosyal etkinlik, dini ve ahlaki eğitim için imkân ve barınma olanakları temin edilmelidir. Unutmayalım ki, biz çocuklarımıza dinimizin gereği olarak sahip çıkmazsak, toplumu kasıp kavuran ahlaki yozlaşma evimizin içine kadar sirayet edecek, çocuğumuzu kucağımızdan alıp, toplumu ifsat edenlerinin hizmetine koyacaktır.

 

TÜM İLÇELERDE İMAM HATİP OKULLARI AÇILMALI 
Diyarbakır İl Geneli Olarak Gelecek Eğitim ve Öğretim Döneminde Ne Kadar İHL’ye İhtiyaç Vardır? 
Özellikle velilerimizden yoğun talep aldığımız ilimizin en büyük ilçesi merkez Bağlar’da acilen İmam Hatip Lisesine çok büyük ihtiyaç vardır. Başta Merkez Sur ilçemiz olmak üzere Hani, Kulp, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle, Çüngüş ve Hazro ilçelerimizde acilen kız ve erkek ortaokul ve lise İmam Hatip okullarının açılması gerekmektedir. 4+4+4 dönemi başlaması ile beraber tüm merkez ilçelerimiz başta olmak üzere kırsal kesimindeki ilçelerimizde acilen İmam Hatip Liseleri ve ortaokullarına ihtiyaç vardır.

 

İlimizde İmam Hatip Liseleri Kazandırmak Yaptığınız Çalışmalar Nelerdir? 
Bağlar Beyaz Tebeşir ilköğretim okulunun ek binası, Kız İmam Hatip Lisesi olarak 2012-2013 Eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçecek. Kayapınar Tekel mevkide TOKİ’nin inşa ettiği kız İmam Hatip Lisesi aynı yıl hizmete girecek. Ayrıca merkez ve tüm ilçelerimizde İmam Hatip ortaokulları açılması için çalışmalarımızı sürmektedir.

 

En önemli çalışmalarımızdan biri olarak Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde, Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi olarak faaliyet gösteren bina, girişimlerimiz ve yetkililerin desteği ile D.Ü Senatosu tarafından Kız İmam Hatip Lisesi olarak tahsis kararı çıktı. Bu konuda emeği geçen başta Dicle Üniversitesi Rektörü olmak üzere, il Valimize ve il Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz.

 

KUR’AN-I KERİM VE PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSLERİ 
Hükümetin Yürürlüğe Koyduğu 4+4+4 Eğitimdeki Kademeli Geçişe Nasıl Bakıyorsunuz? 

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tahribatları tamir anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz. Önemli olanın düzenleme değil de uygulamanın ne derece başarılı olacağıdır. Bu anlamda Milli Eğitim camiası, hükümetin yürürlüğe koyduğu seçmeli Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatını tüm kurumları ile takipçisi olmalı, özellikle Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatını seçmeli ders olarak okutulmasını istemeyenlerden dilekçe alınmalıdır. Aksine bu dersleri görmek istemeyenlerden dilekçe alınmalıdır. Yüzde 98 Müslüman halkımızın çocuklarını Kur’an ve Peygamberle buluşmasını engelleyecek keyfi uygulamalara fırsat tanınmamalıdır. Bu konuda halkımızı aydınlatan ve yol gösterici olarak duyarlı sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir.

 

ÇOCUKLARINIZI İMAM HATİBE GÖNDERİN 
İmam Hatip Yardımlaşma ve Danışma Derneği Olarak Velilere Yönelik Son Olarak Neler Söylemek İstersiniz? 
Hükümetin 4+4+4 düzenlemesi ardından okullarda seçmeli olarak okutulacak Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatını ders olarak okutulmasını talep etsinler ve bunda ısrarcı olsunlar, ayrıca İlköğretimin 4.sınıfın ardından çocuklarını İmam Hatip ortaokullarına yönlendirsinler. Veliler olarak Aile Birliği toplantılarında ve Öğretmenler kurul toplantılarında Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatını seçmeli ders olarak okutulmasını talep etmelidirler. Ayrıca İlköğretim 8.sınıftan itibaren gelecek eğitim ve öğretim döneminde İmam Hatip liselilerine yönlendirme hususunda ısrarcı olsunlar. Unutmayalım ki; biz çocuklarımızı İmam Hatip Liselerine göndermezsek Laik Kemalist sistem çocuklarımızı istediği şekilde eğitecektir. 


Haberfx

Önceki İçerikGelenek sünnet, Modernleşme İse Bidattır
Sonraki İçerikDeğer / siz Kimlik