İlahiyat Haber

Değer / siz Kimlik

Açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. H. Mehmet Günay, çalıştayın hedefine ulaşması ve akademik olarak verimli geçmesi temennisini dile getirdi.

Üç oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayın birinci oturumunda SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Kaymakcan “Değerler Felsefesinin Değerler Eğitimine Katkıları” başlığıyla bir sunum yaptı. Değerler eğitimi ve değerler felsefesi arasındaki ilişkinin ele alındığı oturumun müzakeresinde “din-ahlak” ilişkisi, “yerel değerler” ve “evrensel değerler” gibi hususlar tartışıldı.

İkinci oturumda, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya tarafından “Yeni Neslin Anatomisi: “Değer” siz Kimlik” adlı bir sunum yaptı. Oturumda, yeni neslin değerler algısı ele alındı, değerlerin değişime uğradığı belirtilerek değerlerdeki değişimin sebepleri sayıldı.

Müzakerede ise sosyal değişim ile değerlerin değişmesi arasındaki ilişkiye dikkat çekildi. Üçüncü ve son oturumda, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Durusoy “Değer” Değerlendirilmeye Değer mi?” başlıklı sunumuyla çalıştaya katkıda bulundu. “Değer” kelimesinin etimolojik tahlilinin yapıldığı sunumda ayrıca “değer-değersizlik” ve “erdem-erdemsizlik” kavramları ele alınarak “değer” ve “değersizlik” kavramları tanımlanmaya çalışıldı. Müzakere ise “ahlakın ve değerin ölçüsü nedir?” sorusu etrafında gerçekleştirildi.

İlgili Makaleler