İlahiyat Haber

İlahiyat Öğrencileri Formasyon İstiyor

Toplantının ilk gününde “İlahiyat Öğrencileri ve Müslüman Kimliği” konulu panel düzenledi. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Ömer Yakut’un kuran tilavetiyle başlayan panel Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkerim Ünalan’ın konuşmasıyla devam etti. 


Ünalan; alimlerin peygamberlerin mirasçıları olduğunu dile getirerek ilahiyat öğrencilerinin de dini kimlikleriyle peygamberlerin mirasçıları olduklarına, kuran ve İslam temsilcisi olan güzide topluluğun peygambere layık tavır ve davranış içinde olması gerektiğine vurgu yapmıştır. Ayrıca Ünalan “nereye giderseniz gidin kimliğiniz ilahiyat kimliğidir. Öğretmen de olsanız din görevlisi de olsanız akademisyen de olsanız kimliğiniz ilahiyat kimliği olacaktır” vurgusunu yapmıştır.

Program Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci temsilcisi Abdulsamet Karababa’nın selamlama ve İlahiyat Öğrencileri Platformunu tanıtan konuşmasıyla devam etti.

Panel Yrd. Doç dr. Alaattin Dikmen moderatörlüğünün ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Mahmut Dağyeli, Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elife Yeter, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Merve Ulusoy ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Muaviye Erenoğlu’nun sunumlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirme oturumunda Yrd. Doç. Dr. Alaattin Dikmen, panele giriş mahiyetinde yaptığı kısa konuşmada, ilahiyat fakültelerinin bütün dünya için üslendiği yeni bir misyonu olduğunu, bunu yerine getirebilmek için yaşanan dünya düzeni ve hayat akışkanlığının çok iyi analiz edilmesi gerektiğini, ilahiyatların kendilerine, topluma ve dünyaya yabancı kalmalarının tam bir kaos olacağını ve de özellikle ilahiyat öğrencilerinin kendilerini yetiştirirken çocuklarını emanet edebilecekleri bir nesilden ne bekliyorlarsa o şekilde yetiştirmeleri gerektiğini belirtti. Tarihin hiçbir döneminde ilahiyat fakülteleri ve öğrencilerinin bu kadar önem kazanmadığını vurgulayarak oturuma katılan katılımcıların konuşmalarına geçildi.

Öğleden sonra yapılan toplantı da ise ilahiyat fakültelerindeki sorunlara değinildi. Toplantı neticesinde şu kararlar alındı.

* Formasyon Yüksek Öğretim Kurumu’nun 3 mayısta yaptığı toplantıda aldığı revize kararları ilahiyat fakülteleri açısından İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİ PLATFORMU olarak olumlu karşılıyor fakat yetersiz buluyoruz. İlahiyat fakültelerinin diğer fakültelerle eş değer görülüp emsal kararlara tabi tutulmasının rasyonel olmadığını düşünüyor ve hiçbir şart ve sınırlandırılma getirilmeksizin formasyon eğitiminin ilahiyat fakültelerinde verilmesini talep ediyoruz. Mevcut formasyon programının ilahiyat fakültesi öğrencileri için ne kadar yararlı olup olmadığı hususunda çeşitli bilimsel çalışmaların yapılarak İlahiyat fakültelerine uygun bir program hazırlanması bir talep olarak ortaya çıkmıştır.

Uzaktan eğitim Programı (İLİTAM) hususunun mevcut durumda gerek yeni İlahiyat fakültelerinin açılması gerekse öğrenci alımlarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda İLİTAM programının miadını dolduğunu göstermektedir. Buna göre bundan sonra yeni İLİTAM bölümlerinin açılmamasına, mevcut İLİTAM programlarındaki öğrenci alımlarının periyodik olarak düşürülmesi ve zamanla kapatılmasına ve 2012 – 2013 eğitim öğretim yılından itibaren alınacak olan öğrencilerin alacakları diplomaya İLİTAM şerhinin düşülmesi ve her türlü resmi işlemlerde önceliğin örgün eğitim almış öğrencilere verilmesinin yerinde bir karar olduğu fikri önem kazanmıştır.

* Türkiye’de genelde eğitimin özelde din eğitiminin, dolayısıyla ilahiyat eğitiminin ciddi yapısal ve fiziki yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu hususu konuşulmuştur. Buna göre bilimsel araştırmaların sonuçlarından da yararlanarak Türkiye’deki din hizmetlerinin en verimli hale getirilmesi için, karma eğitim, yurtdışı eğitim, eğitimde teknolojinin kullanımı gibi konuların ciddi olarak ele alınması gerektiği görüşü ağırlıklı olarak kabul görmüştür.

* İlahiyat Öğrenci Platformunun önümüzdeki sene yapılacak olan toplantısının Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapılması kararlaştırılmıştır.

Katılan ilahiyat fakülteleri

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat fakültesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


İlgili Makaleler