Hadis Usulü

B) Fili: Hadis Usulü Online Oku


b) Fili:

 

Sarahaten Hz. Peygamber’e izafe edilen “fiili
hadis”, hadis kitaplarımızda şu ifade kalıplarıyla yer almaktadır:

“Rasûlullah’ın şöyle yaptığını gördüm”

“Rasûlullah şöyle şöyle yapardı”[1]

“İbn Ömer’den rivayet olunmuştur: “Ben Hz.
Peygamber’i (s.a.v.) (Veda Haccı için) Kabe’yi ilk tavaf ettiğinde Hacer-i
Esved’i selamladığını; tavafın yedi şavtından (ilk) üçünde hızlıca yürüdüğünü
gördüm.” demiştir.

“İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre Hz.
Peygamber (s.a.v.) namaza başlarken ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır
(tekbirini öyle alır)dı.” 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 116;  Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, çev.
Y. Kandemir, Ankara 1973, s. 182.

İlgili Makaleler