Hadis Usulü

1) Sarahaten (Açık) Merfu Hadis: Hadis Usulü Online Oku


1) Sarahaten (Açık) Merfu Hadis:

 

Açık bir şekilde Hz. Peygamber’e izafe edilen
hadistir. Yani hadis içinde Rasulullah’a ait bir söz, bir fiil, bir takrir veya
bir vasıftan söz ediliyorsa bu açıkça merfu bir hadistir. Ayrıca “Şunu yapmakla
emrolunduk” ve “Şunları yapmaktan alıkonduk” şeklinde sahabiler tarafından
verilen bilgiler de açık merfu olarak değerlendirilmektedir.[1]  
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 116.

İlgili Makaleler