2) Açıklanması Gerekli Noktaları Açıklama Usulü: Hadis Usulü Online Oku

44038


2) Açıklanması Gerekli Noktaları Açıklama Usulü:

 

Bu, bir hadisi okuduktan sonra o hadiste geçen
garib kelimeleri, çözümlü zor terkipleri, terimleri, senedde görülen yeni
isimleri ve o hadisle sabit olan fıkhi hükümleri yeteri kadar açıklama sonra
başka bir hadise geçme usulüdür.

Bu usul, hadis öğrenmeye yeni başlamış ve devam
etmekte olanlar içindir. Öğrenciler bu yolla, hadisi anlama imkan bulmuş ve
tetkike dayalı bir istifade temin etmiş olurlar. Gerektikçe de hadis şerhlerine
başvurarak karşılaşacakları müşkilleri çözerler.

[1] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 64.