Hadis Usulü

6- En Son Vefat Eden Sahabe: Hadis Usulü Online Oku


6- En Son Vefat Eden Sahabe
:

 

Ashab’tan en son hayatta kalan Ebu’t-Tufeyl Âmir
İbnu Vâsile el-Leysî (radıyallahu anh)’dir. Vefat tarihi ihtilaflıdır: 100-110
arasında değişmektedir. Kûfe’de yaşamış ise de Mekke’de vefat ettiği kabul
edilmektedir. Medîne’de en son vefat eden hususunda ihtilaf edilmiştir: Sâib
İbnu Yezîd veya Câbir İbnu Abdillah veya Sehl İbnu Sa’d veya Mahmud İbnu’r-Rebî
(radıyallahu anhüm)’dir. Mekke’de en son ölenin Abdullah İbnu Ömer (radıyallahu
anh) olduğu da söylenmiştir. Basra’da Enes İbnu Mâlik (90-93 yıllarından
birinde) veya Abdullah İbnu’l-Hâris (85-89); Kûfe’de Abdullah İbnu Ebî Evfa (86
veya 88 yılında) veya Amr İbnu Hureys (95 veya 98 yılında); Şam’da Abdullah İbnu
Busr Mâzinî (88); Dımeşk’te Vâsile İbnu Eska el-Leysî (85 veya 86); Cezîre’de
Urs İbnu Umeyre el-Kindî; Filistin’de Kays İbnu Sa’d İbnu Ubâde (85); Yemame’de
Hirmâs İbnu Ziyâd Bâhilî; Bâdiye’de Seleme İbnu’l-Ekva l64) en son vefat eden
sahabe(radıyallahu anhüm ecmain)dir.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/535.

İlgili Makaleler