Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü C) Takriri: Hadis Usulü Online Oku

C) Takriri: Hadis Usulü Online Oku

43233


c) Takriri:

 

Hükmen merfû olan takrir ise, sahabînin, bir işi
Hz. Peygamber zamanında yaptıklarını “Biz Rasûl-i Ekrem zamanında şöyle
yapardık” gibi sözlerle ifade etmesidir. Hz. Peygamberin yapılmasına müsaade ve
müsamaha ettiği her iş hükmen merfû sayılır.

Sahabînin herhangi birşey hakkında “bu şey
sünnettendir” demesi de, ekseriyetin görüşüne göre merfû hükmündedir. Yine bir
ravinin, sahabî veya tâbiî hakkında “hadisi ref eder” veya “merfû olarak rivayet
eder” demesi o hadisin merfû oluşuna işarettir.[1]

“Hz. Ali’den, demiştir ki: “Namazda göbeğin
altında eli el üzerinde kavuşturmak sünnettendir”[2]
hadisi de buna örnektir. Hz. Peygamber’in haberi olduğu halde nehyetmediği kabul
edilir.[3]

“Cuma günü (namaz için) eken davranır, öğle
uykusunu Cuma (namazını kıldık) tan sonra uyurduk.”

“Hz. Peygamber zamanında biz (fıtır sadakasını)
fıtır günü (her çeşit yiyecekten) bir sa’ (ölçüsünde) verirdik.”

“İbn Abbas şunları söylemiştir: “Hac aylarında
Kâbe ziyareti için ihrama girmek sünnettir.”

“Ümmü Atıyye şöyle demiştir: “Biz iki bayram
günü genç kızlarımızı ve örtülü hanımları (musallaya) çıkarmakla emrolunduk.”

“Ümmü Atıyye demiştir ki: “Biz (kadınlar)
cenazelerin arkasından gitmekten nehyolunduk. Ne var ki bize (diğer nehiyler
kadar) ısrar edilmedi.”

Yine Ümmü Atıyye şunları söylemiştir: “Biz
(kadınlar) kocası olmadıkça bir ölüye üç günden fazla yas tutmasından men
edilmiştik.”[4] 

[1]

Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları,
Ankara 1980 s. 218.[2]

Ebu Davud, Salat: 118.[3]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 118.[4]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 30-31.

Önceki İçerik2) Hükmen Merfu Hadis: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerikD) Maktu Hadîs: Hadis Usulü Online Oku