Hadis Usulü

B) Hadiste Zayıflık Alametleri: Hadis Usulü Online Oku


b) Hadiste Zayıflık Alametleri:

 

Sahih veya hasen olmayan hadisler zayıf
sayılırlar. Zayıf hadislerde sahih hadislerdeki özelliklere rastlanmaz. Bununla
birlikte bir hadisin zayıf olduğunu ortaya çıkaran belli başlı ölçüler
şunlardır:


1)

Zayıf hadislerin çoğu senedinde veya ravilerinde bulunan bir kusur yüzünden
zayıf olandır. Öyle ise zayıf hadisin senedini teşkil eden ravilerde adalet veya
zabt kusuru vardır.


2)

Senedi kopuktur. Bir veya iki yerinde atlama vardır.


3)

Ravisi meçhuldür veya müphem bir şekilde söylenmiştir.


4)

Sahih ve sağlam rivayetlere aykırıdır.


5)

Ravisi tektir. Yani birçok kimsenin bilmesi lazım gelen bir konuyu bir ravi
haber vermiştir.


6)

Sözlerinde Hz. Peygamber’in sözlerindeki ahenk ve açıklık yoktur.


7)

Başkalarına ait sözler Hz. Peygamber’e aitmiş gibi gösterilmiştir.

[1] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 66.

İlgili Makaleler