Hadis Usulü

2- Usûl Bilgisinin Gereği: Hadis Usulü Online Oku


2- Usûl Bilgisinin Gereği:

 

Asıl mevzuya girmeden şunu belirtmek isteriz:
Usûl bilgisi hadîslerden istifâde için şarttır. Usûl bilmeyince hadîslerden
ahkâm çıkarmak imkânsız hâle gelir. Usûl, bu açıdan bir nevi istifâde metodudur.
Onun için “usûl”e metodoloji de denmiştir. Bilindiği üzere hadîs dinimizin
ikinci kaynağıdır. İster Kur’ân-ı Kerîm’in daha iyi anlaşılmasında, isterse
Kur’ân’da bulunmayan meselelerin, dinimizin ruhuna uygun şekilde açıklanıp
değerlendirilmesinde olsun Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın sünnetine
şiddetle ihtiyacımız var. Rivâyet kitaplarına müracaat ettiğimiz zaman bir kısım
problemlerle karşılaşıyor, istifâdede zorluk çekiyoruz. İşte Usûl bilgisi bu
müşkilatları çözmeye ve rivayetlerden kolayca istifâde etmeye yarar.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/476.

İlgili Makaleler