Hadis Usulü

7) Hadis Usulüne Önem Vermek: Hadis Usulü Online Oku


7) Hadis Usulüne Önem Vermek:

 

Hiçbir hadis usulü öğrencisi hadis usulü
ilminden müstağni kalamaz. Öğrendiği hadislerden ancak iyi bir usul bilgisi
sayesinde yararlanabilir. Bunun için de muteber ve meşhur usul kitaplarından
istifade etmek gerekmektedir. Önce usul konularını ana diliyle yazılmış bir veya
birkaç usul kitabından okuduktan sonra “kaynaklar kısmında” tanıttığımız usul
kitaplarını mütalaa etmek gerekir.

Yeterli bir hadis tarihi ve hadis literatürü
bilgisi ile usul bilgileri takviye edilmelidir.

[1] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 50-51.

İlgili Makaleler