Hadis Usulü

A) Mevzu Hadis: Hadis Usulü Online Oku


A) Mevzu Hadis:

 

Rasulullah adına yalan uydurmak (kizb) ile
cerhedilmiş ravinin rivayetine denir. Bu, aslında hadis değildir. Ona, Hadis
diye uydurulmuş söz demek daha doğrudur. Buna hadis denmesi, onu uyduranların
zannı ve iddiasına göredir. Bu konu, fevkalade önem arzettiği için, zayıf hadis
çeşitlerinin sonunda ayrıca geniş olarak işleyeceğiz. Bu sebeple burada bu
kadarla yetiniyoruz.[1]    
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 137.

İlgili Makaleler