Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü 5) Arkadaşlarına Yardımcı Olmak: Hadis Usulü Online Oku

5) Arkadaşlarına Yardımcı Olmak: Hadis Usulü Online Oku

42165


5) Arkadaşlarına Yardımcı Olmak:

 

Öğrendiklerini gizlemeyip, diğer talebelerin de
istifâdesini sağlamalıdır.

[1]

Hadis öğrencisinin hadis öğrenmekten ilk elde
ettiği meziyet, arkadaşlarına faydalı olma niteliğidir. Çünkü müzakere hadis
öğreniminin temelidir. Kim, bildiğini sadece kendisine saklamak ve böylece
ötekilerden üstün olmak isterse, o bildiğinden istifade edemez. Malik b. Enes
(r.a.) “Hadisin bereketinden istifade etmek için hadis öğrencilerinin
birbirlerine yardım etmesi gerekir.” demiştir.

[2]
  
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/514.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 50.

Önceki İçerik3) Öğrendiğiyle Amel Etmek: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerik6) Tedrici Bir Metodla Çalışmak: Hadis Usulü Online Oku