Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü Sünnetin Çeşitleri Hadis Usulü Online Oku

Sünnetin Çeşitleri Hadis Usulü Online Oku

41555


Sünnetin Çeşitleri:

 


Meydana Gelişi Açısından Sünnetin Çeşitleri:
 

 

“Hz. Peygamber’den bize intikal eden her şey”
demek olan sünnet ya da hadis, değişik nitelikli bazı unsurlar ihtiva
etmektedirler.

[1]
 
 

Sünnet, Kur’ân-ı Kerim’den sonra ikînci ana
kaynaktır. Fıkıh usulünde delil olarak kullanılan sünnet, Hz. Peygamber’den
geliş şekline göre; söz, fiil veya tasvip (takrir) olmak üzere üçe ayrılır.

[2]

Bazı alimler vasıf (vasfi) sünneti ilave ederek dörde ayırırlar.

[3]
   
[1]

İsmail Lütfü Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Vakfı Yayınları: 26.[2]

Zekiyüddin Şa’ban, Usulül-Fıkh, Terc. İbrahim Kafi Dönmez, Ankara 1990, s.
66; Hamdi Döndüren, Şamil İslam Ansiklopedisi: 5/456.[3]

İsmail Lütfü Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Vakfı Yayınları: 27.

Önceki İçerikKanun (Hüküm) Anlamı Olarak Sünnet: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerik1) Kavlî Sünnet (Sözlü Hadis): Hadis Usulü Online Oku