Hadis Usulü

2) Ravideki Cerhi Gerektiren Hallere Göre Zayıf Hadis Çeşitleri: Hadis Usulü Online Oku


2) Ravideki Cerhi Gerektiren Hallere Göre Zayıf
Hadis Çeşitleri:

 

Metain-i aşere denilen ravileri tenkid
noktalarından birinin veya bir kaçının bulunması sebebiyle zayıf kabul edilen
hadisler on çeşittir. Bunlar: Mevzu, Metruk, Münker, Muallel, Müdrec, Maklub,
Muztarib, Şâz, Musahhaf, Muharref.

[1]
  
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 136.

İlgili Makaleler