Hadis Usulü

A) Lafzî Mütevatir: Hadis Usulü Online Oku


a) Lafzî Mütevatir:

 

Lafiz ve anlam birliği içinde nakledilen
mütevatir haberdir. Meselâ; “Kim bilerek bana yalan söz isnat ederse,
cehennemdeki yerini hazırlasın”[1]

hadisi, tevatür derecesinde kalabalık bir sahabe topluluğunca aynı lafızlarla
rivayet edilmiştir. 
[1]

Buhârî, İlim: 38; Müslim, Zühd: 72.

İlgili Makaleler