Hadis Usulü

Hadis İlmi Hadis Usulü Online Oku


Hadis İlmi

 

Usul ve Furu’ olmak üzere ikiye ayrılır. Usul-i
Hadis’e “Dirayeti Hadis” Furu-i Hadis’e “Rivayet-i Hadis” de denir.[1] 
[1]

Mevzu Hadisler, Aliyyu’Kari, İlim Yayınları: 7.

İlgili Makaleler