Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

SIFATI MÜŞEBBEHE

SIFATI MÜŞEBBEHE صِفةُ المُشَبّهة بإسم الفاعل
SıfatI müşebbehe lazım fiilden türer. İfade ettiği mana ile devamlı sıfatlanan
kişi veya varlığı gösterir. Oysa ismi failde ise bu devamlılık şartı aranmaz.
Örneğin:
نائمٌ : uyuyan —– جالسٌ : oturan, dediğimiz zaman, uyumak veya oturmak
failin devamlı bir sıfatı değildir.
Ancak; آَريمٌ : cömert —— رحيمٌ : merhametli anlamındadır. Bu sıfatlar
devamlılık gösteriri. Yoksa arasıra cömertlik yapana آَريمٌ veya bazen

merhametli olana رحيمٌ denmez. Sıfatı müşebbehenin de değişik vezinleri
vardır..
Sık kullanılan bazı sıfatu’l müşebbehe kalıpları:
جَبَان  فَعَال : korkak
نبيل  فَعيل : asil
مَرِح  فَعِل : neşe
أبيض – أفْعَل :beyaz
شُجَاع  فُعَال : cesaret
صُلْب  فُعْل : sert
شَهْم  فَعْل : keskin zeka, cesare
ظَمْآن – فَعْلان :susuz
Sıfatı müşebbehenin ameli:
Sıfatı müşebbehenin mamülü çeşitli şekillerde gelebilir:
a- Fail olarak mefru gelebilir:
أَخوك حسنٌ صوتُه : Kardeşinin sesi güzeldir.
fail s. müş.
b- Muzafun ileyh olarak mecrur gelebilir:
أَخوك حسنُ الصوتِ : Kardeşin güzel seslidir.
muz. İlyh- muz.
c- Nekre olduğu durumlarda temyiz olark, marife olduğu durumlarda da
şibhi meful olarak mensub gelir.
أَخوك حسنٌ صوتاً ، حسنٌ صوتَه : Kardeşin ses olarak güzeldir
meful. temyiz.

İlgili Makaleler