Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

İSMİ TASĞİR

İSMİ TASĞİR إسم التصغير
İsmi tasğir; küçüklüğü, azlığı göstermek, sevgi ifade etmek veya
küçümsemek için kullanılır. Başlıca iki vezni vardır: فُعَيلٌ ve فُعَيعَلٌ
a) فُعَيلٌ Vezni:
رجُلٌ : adam ——- رجَيلٌ : adamcağız
نهْرٌ : nehir ——– نثهَيْرٌ : nehircik
عَبدٌ : kul ——- عُبَيدٌ : kulcağız

Müennes ismin tasğiri yapılınca sonuna bir ( ة ) eklenir.
شَمْشٌ : güneş —— شُمَيْسُيَةٌ : güneşcik
عَينٌ : göz ——- عُيَيْنَةٌ : gözcük
سَماء : gök ——– سُمَيّةٌ : gök parçası
b) فُعَيعَلٌ Vezni: Dört harfli ismlerin tasğiri bu vezinden yapılır.
مَنْزِلٌ : ev ———- مُنَيْزِلٌ : evcik
بُلْبُلٌ : bülbül ——— بُلَيْبُلٌ : bülbülcük
مَكْتَبٌ : sıra ——— مُكَيْتِبٌ : sıracık

İlgili Makaleler