Hadis Usulü

Rivayet İle İlgili Diğer Hususlar Hadis Usulü Online Oku


Rivayet İle İlgili Diğer Hususlar

 


1- Rivayetin şartları:

Ravinin sema, arz ve icazet gibi yollarla hadisi almasıdır.


2- Nevileri:

Muttasıl ve munkatı gibi vasıflardır.


3- Ahkamı:

Kabul veya reddedilmesidir.


4- Hali:

Ta’dil veya cerhdir.

[1]
  
[1]

Mevzu Hadisler, Aliyyu’Kari, İlim Yayınları: 9.

İlgili Makaleler