Hadis Usulü

Kütüb-i Sitte Kitapları Hadis Usulü Online Oku


Kütüb-i Sitte

 

Bu tabir aşağıdaki usûl (ana kitaplar) hakkında
kullanılır:


1-

Sahih-i Buhârî


2-

Sahih-i Muslim


3-

Nesâî’nin “Sunen”i


4-

Ebû Dâvûd’un “Sunen”i


5-

Tirmizî’nin “Sunen”i


6-

İbn Mâce’nin “Sunen”i

İlgili Makaleler