Hadis Usulü

B5) Halk Nezdinde Meşhur Hadisler: Hadis Usulü Online Oku


b5) Halk Nezdinde Meşhur Hadisler:

 

Buna misal olarak şu hadisleri verebiliriz:

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:


“Halka iyi muamele etmek sadakadır.”[1]


“Yolculuk bir çeşit azabtır.”[2]


“Bizi aldatan bizden değildir.”[3]


“Harb hiledir.”[4]


“Mü’min, mü’ninin aynasıdır.”[5]


“Haber almak gözle görmek gibi olmaz.”


“İnsanların cefasına tahammül sadakadır.”


“Acele şeytandandır.”

Bu hadisler zayıftır.

[6] 
[1]

Acluni, Keşfu’l-Hafa: 2/200.[2]

Buhari, Umre: 19; Cihad: 136; Et’ime: 30; Müslim, İmare: 179; Ahmed b.
Hanbel, Müsned: 2/236, 445, 496.[3]

Müslim, İman: 164; Ebu Davud, Buyu: 50.[4]

Buhari, Cihad: 157; Müslim, Cihad: 18, 19; Ebu Davud, Cihad: 92; Tirmizi,
Cihad: 5; İbn Mace, Cihad: 28.[5]

Ebu davud, Edeb: 49; Tirmizi, Birr: 18.[6]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 35.

İlgili Makaleler