2- RÂVİLERİN DERECELERİ: Hadis Usulü Online Oku

42280

2- RÂVİLERİN
DERECELERİ:

 

Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ın sünnetini
nakil ve rivâyet etmeyi meslek edinenler bir kısım hiyerarşik derecelere
ayrılır:

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/514.