Hadis Usulü

Mürsel Hadislerin Dereceleri Hadis Usulü Online Oku


Mürsel Hadislerin Dereceleri:

 

Hadis alimleri mürsel hadisleri birkaç dereceye
ayırmışlardır. Bu derecelendirme şöyledir:


1)

Hz. Peygamber’den hadis işitmiş olan bir sahabinin mürseli,


2)

Allah Rasulü’nden hadis işitmemiş bulunan sahabinin mürseli.


3)

Muhadramun denilen ve Hz. Peygamber henüz hayatta iken müslüman oldukları halde
onu göremeyenlerden birinin mürseli.


4)

Kibar-ı tabiin denilen ve Said b. Müseyyeb gibi tabiilerin önde gelenlerinden
birinin mürseli.


5)

Diğer tabiilerin mürseli.

[1]
    
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 10.

İlgili Makaleler