Hadis Usulü

Peygamberin Sünnetinin İşlevi Hadis Usulü Online Oku


Peygamberin Sünnetinin İşlevi:
 

 

Peygamberimizin sünneti; 


1-

Kur’an’ın âyetlerini açıklar. (Namazın kılınışı gibi),


2-

Kur’an’da hükmü olmayan konular hakkında tıpkı Kur’an gibi hüküm koyar,


3-

Allah’a daha çok yaklaşmak, daha takva olmak için ‘müstehab’ davranışları,
ibadetleri ortaya koyar,


4-

Kur’an’da bulunan bir hükmün aynısı benzer bir konu hakkında getirir ve
Kur’an’ın hükmünü destekler.


5-

Peygamberimizin kendi yüce makamına uygun olarak yaptığı bazı ibadetleri  O’nun
ümmeti yapmaz. (Dörtten fazla evlilik gibi)


6-

Peygamberimizin bir insan olarak yaptığı işler hüküm kaynağı olmaz, bütün ümmet
için bağlayıcı değildir.

Sünnetten aynı zamanda, Peygamberimizin farz
ibadetlerin dışında yapmayı âdet edindiği ve ümmetin de yapmasını emrettiği
ibadetler anlaşılır. Namazların sünnetleri, günlük hayattaki sünnetleri gibi.

Türkiye’de halk arasında ‘sünnet’ diye bilinen
erkek çocuklarına uygulanan ameliyat aslında ‘hıtan sünneti’dir. Yani
Peygamberimiz erkek çocuklarının cinsiyet organındaki fazlalığın kesilmesini
emretmiştir. Dolaysıyla onu kesmek sünnet’tir.

Kısaca sünnet, İslâm toplumunun üzerinde olması
gereken yoldur, gidişattır, yaşama anlayışıdır. Bu sünnet, Allah tarafïndan
çerçevesi çizilmiş ve Hz. Muhammed’in uygulamasıyla, yaşayıp ortaya koymasıyla
belirginleşmiştir. Mü’minlere düşen, ‘bid’at’ yollarını, modernizm ile ortaya
çıkan günümüzdeki yanlış gidişatı, güzel ahlâka uymayan tavırları değil, Sünnet
üzere bir yolu seçmektir.[1] 
[1]

Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 371-372.

İlgili Makaleler