1- KABUL VEYA RED AÇISINDAN HADİS ÇEŞİTLERİ Hadis Usulü Online Oku

43986

1- KABUL
VEYA RED AÇISINDAN HADİS ÇEŞİTLERİ

 

Kabul veya red açısından hadisler iki kısma
ayrılır: