Arapça Gramer Kitabı Online FihristMazi Fiil

Mazi Muzari Fiiller

Mazi Muzari Fiiller

Öncelikle bu fiilleri tanımlayalım:

1. Mâzi (Geçmiş zaman) Fiil: Türkçe’de de kullandığımız şekliyle geçmiş zamanı ifade eden fiildir. Yaptı, etti, gitti, bitti vs. gibi…

2. Muzâri (Geniş, şimdiki zaman) Fiil: Türkçe’de ayrı ayrı olmasına rağmen Arapça’da şimdiki zaman ve geniş zaman hatta yerine göre gelecek zaman bu fiil ile oluşturulur. Yapıyor, yapar, yapacak, ediyor, eder, edecek vs. gibi…

Not: Fiillerin zamanları sadece bu ikisinden ibaret değildir. Konunun anlaşılması için ilk başta bu fiillerin iyi öğrenilmesi hatta ezberlenmesi gerekiyor. Diğer fiil zamanları ilerde anlatılacaktır.
 
Mâzi Zaman
Okunuşu  Manası Muzâri Zaman
Okunuşu
Manası

 نصر

 Nasara  Yardım etti

 ينصر

 Yensuru  Yardım eder, ediyor

 كتب

 Ketebe  Yazdı

 يكتب

 Yektübü  Yazar, yazıyor

 شرب

 Şeribe  İçti

 يشرب

 Yeşribu  İçer, içiyor

 ذهب

 Szehebe  Gitti

 يذهب

 Yeszhebü  Gider, gidiyor

 قتل

 Qatele  Öldürdü

 يقتل

 Yeqtülü  Öldürür, öldürüyor

 عمل

 Amele  Çalıştı

 يعمل

 Ya’melü  Çalışır, çalışıyor

 علم

 Alime  Bildi

 يعلم

 Ya’lemü  Bilir, biliyor

 نجح

 Neceha  Başardı

 ينجح

 Yencihu  Başarır, başarıyor

 حسن

 Hasüne  Güzel Oldu

 يحسن

 Yahsünü  Güzel olur, oluyor

 ضرب

 Darabe  Vurdu

 يضرب

 Yadribu  Vurur, vuruyor

 سأل

 Seele  Sordu

 يسأل

 Yeselü  Sorar, soruyor

 اكل

 Ekele  Yedi

 يأكل

 Ye’külü  Yer, yiyor

 خرج

 Kharece  Çıktı

 يخرج

 Yakhrucü   Çıkar, çıkıyor

 دخل

 Dekhale  Girdi

 يدخل

 Yedkhulü  Girer, giriyor

 

İlgili Makaleler