Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü İLMUR-RİCAL Hadis Usulü Online Oku

İLMUR-RİCAL Hadis Usulü Online Oku

43121

İLMUR-RİCAL

 

MEVZU’UN
ÖNEMİ:

 

Senedin ehemmiyeti ne ise hadîs ilimleri
(ulûmu’l-hadîs) arasında rical ilmi’nin de ehemmiyeti odur. Hadîs hakkında son
derece mühim ve zarurî olan sahîh, hasen, zayıf vs. şeklindeki
değerlendirmelerin medârı seneddir, yani senedi teşkîl eden râvîler. Şu halde
rical ilmi, hadis ilminin vazgeçilmez bölümlerinden birini ve hattâ birincisini
teşkîl eder.

Önceki bahiste sened üzerinde durduk. Bu bahiste
senedi meydana, getiren râvîler, râvilerin dereceleri, tabakaları, râvilerde
aranan evsaf vs. gibi çeşitli meselelere temas edeceğiz.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/513.

Önceki İçerik3) Erbeunlar: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerik2- RÂVİLERİN DERECELERİ: Hadis Usulü Online Oku